Delen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwsitems en ontwikkelingen? Volg onze LinkedIn pagina

Volg VDP op LinkedIn
29 juni 2022

GemeenteDelers 2022: de winnaars zijn bekend!

Op 29 juni 2022 maakte de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen de winnaars van GemeenteDelers 2022 bekend. Dat gebeurde op de tweede dag van het VNG Congres in de West-friese gemeenten. De winnaars kregen de GemeenteDelers-award van Nathan Ducastel, directeur VNG Realisatie.

De winnaars zijn:

Hoe zijn de winnaars gekozen?

De 94 inzendingen zijn beoordeeld door scoorders: experts van verschillende organisaties en een aantal betrokken inwoners en ondernemers. Daaruit ontstond een shortlist van 30 casussen en 1 wildcard. De teams achter deze inzendingen werden bezocht door vakkundige assessoren.

In het voorjaar werden 12 finalisten gekozen en onderverdeeld in 4 categorieën. Deze finalisten mochten hun casus pitchen voor de deskundige jury met directeuren, bestuurders en de Nationale Ombudsman. Dit resulteerde in de 4 winnaars

Alle ingezonden cases hebben zich succesvol bewezen in de praktijk en zijn waardevol én herbruikbaar voor andere gemeenten. Dat was een voorwaarde om mee te doen en daar zijn ze ook op beoordeeld.

Categorie Informatie Technologie

In de categorie Informatie Technologie gaat het om infrastructurele werkzaamheden onder de motorkap van onze gemeentelijke informatiesystemen. Volgens de jury vormen de drie finalisten fundamenten om het werken met informatie zo goed mogelijk te laten verlopen.

De finalisten in deze categorie zijn:

Open Webconcept – gemeente Buren
Toelichting van de jury: “een nieuwe beweging in overheidsland die door slim en open samen te werken de digitale dienstverlening van gemeenten sneller en voordeliger realiseert.”

U-reka – gemeente Utrecht
Toelichting van de jury: “U-reka maakt het voor raadsleden makkelijk om snel een relevant document terug te vinden en in te zien. ”

Het Gemeentelijk Gegevensmodel – gemeente Delft – winnaar
Toelichting van de jury: “In dit model wordt op basis van landelijke standaarden een gegevensarchitectuur bijgehouden voor alle gemeentelijke taakvelden. Het Gemeentelijk Gegevensmodel is winnaar in deze categorie, omdat hiermee onze fundamentele systemen zich maximaal richten naar onze essentiële gemeentelijke processen.”

Categorie Kennis en Communicatie

Centraal in de categorie Kennis en Communicatie staat het adequaat omgaan met informatie. Wat de finalisten gemeen hebben volgens de jury is dat zij hun armen uitstrekken om hun doelgroepen maximaal te betrekken en in hun kracht te brengen. De finalisten in deze categorie zijn:

Iedereen@Brugge – Stad Brugge uit België
Toelichting van de jury: “We verwelkomen van harte deze casus als eerste buitenlandse deelnemer. Iedere maar dan ook iedere gemeentefunctionaris door deze casus zodanig getraind in digitale basisvaardigheden, dat de sociale en praktische effecten ervan tot in de privésferen doorwerken.”

Versimpelteam – gemeente Zwolle 
Toelichting van de jury: “Een lezerspanel van 100 inwoners draagt ertoe bij dat gemeentelijke teksten daadwerkelijk door een ieder te begrijpen zijn.”

Kind kan de digitale was doen – gemeente Amsterdam – winnaar 
Toelichting van de jury: “Met deze casus worden de helden van vandaag voorbereid op de digitale toekomst van morgen. Kinderen van 8 tot 12 jaar krijgen via basisscholen en bibliotheken door het spelen van een ‘serious game’ kennis en vaardigheden mee hoe om te gaan met de kansen en risico's van de online leefwereld. Door opdrachten te doen kun je gehuldigd worden tot Junior Cyber Agent Der Nederlanden en ontvang je een heus Cyber Paspoort. Omdat digiweerbaarheid in deze tijd een primaire levensvoorwaarde is geworden, is deze casus uitgeroepen tot winnaar.”

Categorie Integrale aanpak Zorg en Welzijn

De rode draad in deze categorie is integrale samenwerking. Dat heeft te maken met de grote complexiteit die ontstaat als je op één lijn wilt zitten met een diversiteit aan betrokkenen. In deze categorie waren meerdere veelbelovende ‘runner ups’ die de finale níet haalden. Voor de twee finalisten begint het bij de individu en groepeert de dienstverlening zich daar omheen. Deze finalisten zijn:

Een helpende hand bij burgerinitiatieven – gemeente Apeldoorn
Toelichting van de jury: “De gerichte hulp van een laagdrempelige initiatievenmakelaar steunt de meest uiteenlopende inwonersinitiatieven om tot wasdom te kunnen komen. Dat is al meer dan 100 keer gelukt!”

Twentse Koers op Gezondheid en Zorg – de regio Twente – winnaar 
De regio Twente: alle 14 Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, GGD Twente, provincie Overijssel en meer dan 300 partners in het werkveld.
Toelichting van de jury: “Twentse Koers heeft veel projecten lopen en personen geholpen. Met hun brede aanpak later zij zien dat domeinoverstijgende samenwerking echt kan.”

Categorie Preventie en perspectief jongeren

De categorie Preventie en perspectief jongeren bekommert zich om het welzijn van jongeren. Zowel door hen preventief te benaderen als perspectief te bieden, wanneer ze dat nodig hebben. Volgens de jury is dit mooi om te zien, maar ook een teken aan de wand. In elk van deze vier casussen moest gepionierd worden. De wil om jongeren zo snel mogelijk te helpen straalt ervan af. De finalisten zijn:

Ping Ping – gemeente Amsterdam
Toelichting van de jury: “Ruim voor hun 18e verjaardag krijgen jongeren een app aangeboden die hen bijstaat in het op orde brengen van hun persoonlijke basisadministratie. Je moet tegenwoordig heel veel regelen om erbij te horen.”

Het Bouwdepot – Stichting Het Bouwdepot samen met gemeenten Eindhoven, Amersfoort, Groningen en de Rijnstreek-gemeenten
Toelichting van de jury: “Dakloze jongeren ontvangen een onvoorwaardelijk maandelijks bedrag. Met dit persoonlijk Bouwplan hebben zij financiële rust en krijgen zij hun zaken op orde te krijgen en werken ze aan herstel.”

Jongerenbriefadres – gemeente Den Haag
Toelichting van de jury: “Deze casus zorgt ervoor dat dakloze jongeren binnen 1 dag over een postadres beschikken. Een ogenschijnlijke eenvoudige handeling met grote toegevoegde waarde. Want: pas als je in de systemen bestaat, heb je toegang tot zorg en ondersteuning kan gestart worden met het werken aan herstel.”

Project 010 – gemeente Rotterdam – winnaar
Toelichting van de jury: “Dit project is in de kiem verbonden met het VWS Actieprogramma Dak- en Thuislozen. Veel projecten uit dit actieprogramma kijken integraal naar het perspectief van jongeren. Het is de jury opgevallen dat veel projecten die dit jaar in deze categorie zijn ingediend, zijn (door)ontwikkeld, ge-pilot of tot stand gekomen vanuit deze vruchtbare samenwerking tussen lokale en nationale overheid. Project 010 is uitgeroepen tot winnaar om de enorme integrale ondersteuning op maat.”

Meer weten

Als sponsor van GemeenteDelers feliciteert de Vereniging Directeuren Publieksdiensten alle winnaars en bedankt zijn alle teams voor hun inzendingen.

Bekijk ook:

Onderwerpen