Delen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwsitems en ontwikkelingen? Volg onze LinkedIn pagina

Volg VDP op LinkedIn
11 januari 2022

VDP Column - Niet omdat het kan, maar omdat het moet!

In de recente geschiedenis was met het ‘New Public Management’ het bereiken van efficiency in de bedrijfsvoering een voornaam streven. Het ging om standaardisering van processen, lean management, digitalisering…. 
We beloofden onze bestuurders goedkopere dienstverlening. Natuurlijk kleedden we het aan met ronkende teksten over de burger op de eerste plaats etc. Het kon niet voorkomen dat dienstverlening vooral als kostenpost werd gezien.

Uiteraard vindt iedereen - als je het op de man of vrouw vraagt - dienstverlening hartstikke belangrijk, maar het heeft helaas geen politieke prioriteit. Dienstverlening: het is er en het moet het gewoon doen. Dat onze bestuurders dienstverlening vaak wat liefdevol in aandacht verwaarlozen, hebben wij ook aan onszelf te danken. Zijn wij in staat geweest om het belang van goede dienstverlening op de politieke agenda te krijgen? Om dienstverlening niet als kostenpost maar als investeringsprogramma te positioneren?

Gaat het ons ook lukken om het praktisch te maken zónder te verzanden in praatgroepen?

De toeslagenaffaire, in al zijn lelijkheid en pijn voor de slachtoffers, biedt de overheid ook een kans om dienstverlening nu echt serieus te nemen. Het belang van een eerlijke en betrouwbare overheid, die handelt met de menselijke maat, staat nu wel bij iedereen op het netvlies.
Het landelijke programma Werken aan Uitvoering (WaU) neemt op papier de juiste afslagen. Gaat het ons ook lukken om het praktisch te maken zónder te verzanden in praatgroepen?
Het rapport 'Ongekend onrecht' van de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) leidt tot 150 miljoen euro voor het verbeteren van de dienstverlening voor kwetsbare groepen.

Klagen is natuurlijk niet wat we moeten doen.

De acht genoemde actielijnen bevatten met name bestemmingen binnen het sociaal domein. Ik wil niets afdoen aan de waarde van deze actielijnen. Wel vind ik het jammer dat het geld minder zijn weg vindt naar de overige domeinen, want ook daar is genoeg te doen. Klagen is natuurlijk niet wat we Peter van Bennekommoeten doen.

In onze lokale democratie ontstaan dit jaar volop kansen. We krijgen nieuwe coalities, met nieuwe ambities. Hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat het verbeteren van de dienstverlening hoog op de politieke agenda komt en het een ambitieus investeringsprogramma wordt? Niet omdat het kan, maar omdat het moet!

Ik wil alvast wel enkele suggesties geven voor investeringen: Bijvoorbeeld zorgen dat onze uitvoerders genoeg ruimte en tijd krijgen om kwaliteit en maatwerk in de dienstverlening te leveren. Of investeren in opleiding en training en voldoende salaris voor onze uitvoerders. Maar ook de dienstverlening echt toegankelijk en gebruiksvriendelijk maken en innovaties flink (financieel) de ruimte geven, zoals de Virtuele assistent GEM. Zorgen dat we in al onze communicatie begrijpelijke taal gebruiken. En zorgen dat we handelen als één overheid: één overheidsloket (digitaal/ fysiek) en verbeterde samenwerking tussen overheidsorganisaties.

Ambities genoeg om als gemeentelijke dienstverleners onze tanden in te zetten, toch?
Laten we onze schouders eronder zetten en er met elkaar voor zorgen dat in alle gemeenten de dienstverleningsambitie hoog op de agenda staat bij de komende coalitiebespreking!

Peter van Bennekom
Directeur Dienstverlening Drechtsteden en lid van het VDP Bestuur