Delen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwsitems en ontwikkelingen? Volg onze LinkedIn pagina

Volg VDP op LinkedIn
25 juni 2022

Twentse Koers: langdurige samenwerking die inwoners beter maakt

In Twente werken 14 gemeenten, Menzis, GGD Twente, Provincie Overijssel en heel veel andere partners samen om de zorg voor inwoners beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden. Die zorg bestaat onder andere uit schuldenaanpak en armoede, ouderenzorg, zorg voor psychisch kwetsbaren, preventie en gezondheidsbevordering, arbeidsmarktproblematiek, jeugdhulp en maatwerk multiprobleemhuishoudens. Programmamanager Elise Hol vertelt over deze GemeenteDelers-casus en de resultaten van deze bijzondere ketensamenwerking.

Naam van de casus: Twentse Koers op gezondheid en zorg (GemeenteDelers 2022 finale)
Indiener: Elise Hol, programmamanager Twentse Koers, namens de regio Twente (gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden)
Onderwerpen: Sociaal Domein, Gezondheid, Zorg, Welzijn

De Twentse Koers is een volwaardig programma met vijf themalijnen en 22 lopende projecten. Samen koersen ze op gezondheid en goede zorg in Twente. De meer dan 300 organisaties die samenwerken in Twentse Koers, kijken over hun eigen grenzen heen en werken integraal samen aan een passend en houdbaar aanbod van zorg en ondersteuning in Twente.

Waarop ben je het meest trots?

Elise Hol: “De afgelopen vijf jaar zijn al veel en mooie resultaten geboekt met het grootschalige programma Twentse Koers. Dit maakte dat alle bestuurders unaniem hebben getekend voor een vijfjarige verlenging. Dit gaat over bestuurstermijnen van gemeenten heen. Dit vraagt vertrouwen, lef en een langetermijninvestering van alle eigenaren. We zijn trots dat we dit samen doen in Twente, maar vooral ook trots dat we al heel veel inwoners concreet hebben kunnen helpen.”

 Regiomanager Twente (Menzis) Eric Veldboer (links) en programmamanager Elise Hol (rechts)

Waar heb je het meest van geleerd?

Elise: “Inwoners hebben vaak gelijktijdig of doorstromend met meerdere organisaties op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn van doen. Daarom is het extra belangrijk om goed samen te werken en samen op te trekken. We werken samen over de grenzen van wetten en organisaties heen en zien dat regionaal domeinoverstijgend samenwerken echt kan en werkt.”

Wat zeggen mensen erover?

Elise: “We krijgen bijna dagelijks veel positieve reacties binnen! Doordat ons programma echt is gericht op samen dingen doen, gecombineerd met de Twentse nuchterheid en het onderlinge vertrouwen, hebben wij al duizenden inwoners met één van onze projecten kunnen helpen. Inwoners spreken hierover regelmatig hun dankbaarheid uit bij één van onze partners in het werkveld. Ook geven professionals aan dat de lijntjes in het Twentse netwerk veel korter en overzichtelijker zijn geworden door ons programma.”

Waaraan merk je dat het werkt?

Elise: “Intensieve en niet-passende zorg kan steeds vaker worden voorkomen en problemen worden tijdig gesignaleerd. Daardoor werken we daadwerkelijk aan het betaalbaar, toegankelijk en beschikbaar houden van goede zorg en ondersteuning voor alle Twentse inwoners, nu en in de toekomst. Hiermee worden inwoners daadwerkelijk geholpen.

Een aantal voorbeelden? Zo hebben wij bijvoorbeeld 1.200 inwoners uit de schulden bij de zorgverzekeraar geholpen en werken honderden inwoners via onze interventies aan een gezondere leefstijl. Ook worden ouderen veel sneller en duidelijker geholpen, doordat wijkverpleegkundigen Wmo-ondersteuning kunnen indiceren. En we doen nog veel meer.”

Hoe kunnen andere gemeenten hiermee aan de slag?

Elise: “Via onze website delen we handreikingen, verhalen en onze do’s en dont’s. Verder heb ik deze algemene tips voor andere gemeenten:

  • Vooral gewoon doen, daarna pas de formele lijnen uitzetten;
  • Elkaar opzoeken en dingen samen gaan proberen;
  • Onderling blijven delen en ontdekken;
  • Zorg dat je enkele (ambtelijke en bestuurlijke) personen hebt die zich hier echt voor willen inzetten en ook buiten de kaders en belangen van hun eigen organisatie durven te denken;
  • Blijf continu met elkaar in gesprek gaan.

Belangrijk om te weten is dat we geen nieuwe werkwijzen, taken of voorzieningen ontwikkelen. We sluiten met onze aanpakken juist aan bij dingen die al gebeuren, jagen aan en leggen verbindingen. Borging in reguliere werkwijzen en taken staat voorop. We leggen verbinding tussen het medisch- en sociaal domein, met de focus op gezondheid.”

Wat is je toekomstdroom (rondom de casus)?

Elise: “Met de projecten binnen de Twentse Koers willen we nog meer inwoners helpen om gezonder en gelukkiger te worden en de zorg in Twente ook op de lange termijn in de benen houden. We willen de samenwerking in Twente nog verder verstevigen en verduurzamen, maar zeker ook andere gemeenten en regio’s in Nederland inspireren en helpen dit ook te gaan oppakken.”

Meer weten

Voor vragen over de casus ‘Twentse Koers op gezondheid en zorg’ kun je contact opnemen met programmamanager Elise Hol via info@twentsekoers.nl.

Bekijk ook: