Delen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwsitems en ontwikkelingen? Volg onze LinkedIn pagina

Volg VDP op LinkedIn
24 januari 2022

Steunpunten bij gemeenten brengen Belastingdienst dichterbij

Op 21 januari opende de Belastingdienst het tiende steunpunt bij een gemeente. Het aantal balies waar mensen hulp kunnen vragen aan de Belastingdienst is daarmee toegenomen van 21 naar 31. “Met onze steunpunten bij gemeenten kunnen we mensen op een andere manier helpen”, zegt Bjorn Meijer (unitdirecteur Dienstverlening Belastingdienst). Samen met Roel Schreurs (gemeente Terneuzen), Maarten van Eijk en Ingrid Philips (beiden gemeente ’s-Hertogenbosch) vertelt hij over de meerwaarde van de samenwerking tussen gemeenten en Belastingdienst.

In Terneuzen werd op 21 juli 2021 het eerste steunpunt van de Belastingdienst geopend. Roel Schreurs, teamleider Publiekszaken: “Elke maandag en donderdag zijn twee medewerkers van de Belastingdienst aanwezig in het gemeentehuis. De Belastingdienst heeft een eigen balie bij onze andere balies.” Het steunpunt is bedoeld voor vragen van particulieren. Roel verduidelijkt: “Mensen komen hier met vragen over de Inkomstenbelasting, toeslagen en invorderingen. Ze willen bijvoorbeeld weten wanneer ze de eerste keer een toeslag krijgen of ze hebben hulp nodig bij het doen van aangifte.”

Extra kanaal voor dienstverlening

Dit soort vragen kunnen mensen ook stellen aan de Belastingtelefoon of aan de balies van de belastingkantoren. “Sommige mensen vinden het te lastig om te bellen,” weet Bjorn Meijer. “En de belastingkantoren zijn soms te ver weg. Dan helpt het als de Belastingdienst ‘gewoon’ bij de gemeente is. Dat maakt het voor ons ook makkelijk om ons balienetwerk uit te breiden.” Roel Schreurs vult aan: “Vanuit Zeeuws-Vlaanderen moesten mensen naar het Belastingkantoor in Middelburg. Via de Westerscheldetunnel en dat kost tolgeld. Dan is Terneuzen makkelijker.”

Warme overdracht

Het steunpunt in ’s-Hertogenbosch zit in Weener XL, het centrum voor werk en inkomen. Maarten van Eijk is hoofd werk en dienstverlening en is blij met de extra balie: “In Weener XL hebben we alle partijen op één plek. De gemeente, DUO, de Sociale Verzekeringsbank en nu ook de Belastingdienst.”

Opening steunpunt ’s-Hertogenbosch in Weener XL met van links naar rechts wethouder Werk en inkomen Huib van Olden (gemeente ‘s-Hertogenbosch), algemeen directeur Particulieren Liane Vlaskamp (Belastingdienst) en unitdirecteur Dienstverlening, Directie Particulieren Bjorn Meijer (Belastingdienst)

Als teamleider Eerste Hulp bij Geldzaken weet Ingrid Philips hoe belangrijk het is om integraal naar de situatie van een inwoner te kijken. “Als mensen bij ons komen met schulden, dan gaan er vaak ook dingen niet goed rondom toeslagen of de invordering van belastingschulden.” Nu kunnen de consulenten van Eerste Hulp bij Geldzaken meteen overleggen met de medewerkers van het steunpunt. Ingrid Philips: “Vanuit één locatie werken we nog sneller samen met de Belastingdienst.”

Meerwaarde voor Belastingdienst

Die warme overdracht en de korte lijnen tussen gemeenten en Belastingdienst is een groot voordeel van de nieuwe balies. Bjorn Meijer: “Via de steunpunten bij de gemeenten kunnen we actief mensen naar ons toe halen die ons eerder niet goed konden vinden. Mensen die minder goed kunnen lezen en schrijven, een laag inkomen hebben of door een levensgebeurtenis in een kwetsbare situatie zitten.”

Omdat gemeenten dicht bij inwoners staan, hebben zij hun dienstverlening meer ingericht op persoonlijk contact. “Daar kunnen we als Belastingdienst van leren,” vertelt Bjorn Meijer. Zo viel de kinderspeelhoek in het gemeentehuis van Terneuzen hem op. “Dat maakt een bezoek aan de balie misschien makkelijker voor een alleenstaande ouder. Met een andere inrichting van een balie kun je de drempel om ons te bezoeken ook lager maken.”

Beter voor mensen

Iemand die dakloos is geweest en niet weet wat hij daarover moet invullen op een formulier over inkomen. Een overzicht van alle gegevens over de inkomstenbelasting en toeslagen, waarmee een consulent schulphulpverlening een balie verder aan de slag kan. Ingrid Philips ziet de voordelen van de samenwerking voor inwoners zeker. “Als iemand veel schulden heeft, wil je als eerste zorgen voor hulp en stabiliteit. Door met toestemming van de inwoner even te overleggen met de medewerker van de Belastingdienst hebben we snel de nodige gegevens om voorzieningen zoals de Voedselbank te regelen.”

Medewerker van het steunpunt Belastingdienst in het gemeentehuis van Terneuzen

Roel Schreurs herkent deze voordelen. “In Terneuzen hebben we veel mensen die grensoverschrijdend werken of ondernemen. Expats die in Nederland werken, Vlaamse ondernemers met Nederlandse werknemers of andersom. Dat heeft ook altijd invloed op de belasting die mensen moeten betalen. Nu het steunpunt van de Belastingdienst in hetzelfde gebouw zit als burgerzaken en ons expatcentrum, kunnen we deze mensen in één keer goed informeren en helpen.”

Leer- en verbeterpunten

Alle geïnterviewden zijn het erover eens dat de steunpunten een goede aanvulling op de dienstverlening zijn. Zowel van gemeenten als van de Belastingdienst. En het kan nog steeds beter en makkelijker. Roel Schreurs: “Voor een afspraak met het steunpunt moeten mensen officieel eerst bellen met de Belastingtelefoon. Dat is toch een drempel voor sommige mensen.”

Bjorn Meijer erkent dit: “Met de Belastingtelefoon helpen we veel mensen en dat is voor ons dus de beste plek om te beginnen. Maar ik denk dat we op steunpunten daar misschien ook wat losser mee om moeten gaan.” Eind 2023 worden de steunpunten geëvalueerd. “Daarbij moeten we als Belastingdienst breed kijken. Niet alleen naar onze geografische spreiding, maar ook naar de samenwerking met gemeenten. En vooral naar wat we betekenen voor de mensen die naar de steunpunten komen.”

Meer weten: