Delen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwsitems en ontwikkelingen? Volg onze LinkedIn pagina

Volg VDP op LinkedIn
03 augustus 2022

Lessen Twentse Koers: regionaal krachten bundelen én gewoon doen

Het succesverhaal van de Twentse Koers - GemeenteDelers-winnaar 2022 - is de afgelopen periode breed gedeeld. En terecht. Twentse Koers is immers een succesvolle domeinoverstijgende aanpak waarbij het medische- en het sociaaldomein met elkaar zijn verbonden en de focus ligt op gezondheid.
De aanpak richt zich dus niet op ziekte en zorg maar juist op preventie, gezondheid en gedrag voor de 630.000 inwoners van Twente. Punt op de horizon is het beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg in de toekomst. Om zo’n duurzame verandering in het zorgstelsel voor elkaar te krijgen is een lange adem nodig.Eugène van Mierlo - Bestuurlijk trekker Twentse Koers en wethouder gemeente Almelo

De succesvolle aanpak van de Twentse Koers is zeker ook interessant voor andere regio’s. Wat kunnen andere regio’s hiervan leren? Wat zijn de succesfactoren van dit programma? Daarvoor gingen we in gesprek met bestuurlijk trekker Eugène van Mierlo, tevens wethouder van gemeente Almelo en Programmamanager Elise Hol. Al snel werd duidelijk dat het succes van de Twentse Koers gaat over samenwerken, vertrouwen in elkaar en vooral ook ‘gewoon doen’.

In de Twentse Koers werken alle 14 Twentse gemeenten samen met partijen als GGD Twente, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, Provincie Overijssel en meer dan 300 lokale partners. Domeinoverstijgend, dus niet alleen zorgaanbieders en huisartsen, maar ook welzijnsstichtingen, inwonersinitiatieven en schuldhulpverleningsorganisaties.

www.twentsekoers.nl


‘Doen’ staat wat mij betreft met stip op nummer 1 als slagingsfactor van de Twentse Koers

De Twentse Koers is de afgelopen vijf jaren organisch gegroeid naar een integrale samenwerkingsagenda. Programmamanager Elise Hol loopt al vanaf dag één mee. “Ik heb het geheel ambtelijk mogen opzetten.
‘Doen’ staat wat mij betreft met stip op nummer 1 als slagingsfactor van de Twentse Koers. In plaats van het sluiten van complexe samenwerkingsovereenkomsten zijn wij vooral ‘gaan doen’ en niet te veel ‘gaan nadenken’. Het uit de schulden halen van mensen in de bijstand was het eerste project. Later zijn we stuk voor stuk projecten gaan toevoegen. We kijken daarbij over de grenzen van wetten en organisaties heen en volgen niet altijd direct de formele lijnen.”

‘Gewoon doen’

Eugène ontdekte gaandeweg de kracht van het programma. “Toen ik in 2018 wethouder werd in de gemeente Almelo ging ik aan de slag met een project gericht op het uit de bijstand krijgen van mensen. Al snel ontstonden er kansen om het project breder aan te pakken. Later werd ik verantwoordelijk voor de programmalijn rond de integrale zorg voor psychisch kwetsbaren in de Twentse Koers. Daardoor kwam ik echt in het programma en ontdekte ik de kracht van domeinoverstijgende samenwerking en vooral de kracht van het gewoon gaan doen.”

We verbinden organisaties en domeinen en we werken samen op basis van ieders eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Gezamenlijke meerwaarde

Eugène onderstreept dat ‘gewoon doen’ past bij Twente. “We staan in deze regio bekend om onze nuchterheid en het aan de slag gaan. Daarvoor is het wel belangrijk dat je elkaar vertrouwt en je niet alles zelf wilt doen.”
Het succes van de samenwerking verkoopt zichzelf. “We verbinden organisaties en domeinen en we werken samen op basis van ieders eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Voorop staat de gezamenlijke meerwaarde van de samenwerking.”

Successen voor zich laten spreken

Er draaien momenteel 22 projecten, elk met een eigen insteek. Van de aanpak wachtlijsten in de GGZ tot de uitstroomregeling gericht op het aflossen van schulden bij zorgverzekeraars. Maar ook een project gericht op leefstijl en gezondheid 18+ en een combinatie van Wonen en Zorg om nieuwe woonvormen te ontwikkelen voor inwoners met een zorgvraag. Niet elke gemeente participeert in elk project. “We bedelen niet bij gemeenten of ze meedoen. We laten de successen voor zich spreken en dan haken andere gemeenten ook aan”, aldus Elise. “Eens per kwartaal overleggen we met alle eigenaren. We vinden het belangrijk dat iedereen instemt met de overall koers die we varen. Daarvoor is het nodig dat iedereen zich durft uit te spreken buiten de traditionele kaders. Vervolgens krijgen de projecten weer de vrijheid om het traject zelf – binnen de afgesproken kaders – in te vullen. We ontwikkelen geen nieuwe werkwijzen, taken of voorzieningen maar sluiten met onze aanpakken aan bij dingen die al gebeuren.”

Veel kopjes koffie drinken


Elise Hol - Programmamanager Twentse Koers

Het programma valt of staat met duwkracht, zegt Elise: “Het is heel belangrijk dat je trekkers hebt die zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau durven te spreken buiten hun eigen kaders. Eugène bijvoorbeeld spreekt niet alleen namens Almelo, maar namens alle 14 gemeenten. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar wel essentieel. Dat kan alleen als je elkaar ruimte geeft en vertrouwt. Er worden over en weer veel kopjes koffie gedronken.”Vertrouwen geven is vertrouwen krijgen

Eugène benadrukt dit: “Vertrouwen geven is vertrouwen krijgen. Daar moet je elkaar wel eenvoudig weten te vinden. Pas dan kun je elkaar ook gemakkelijk bellen.” De wat informele setting blijkt een andere belangrijke succesfactor van de Twentse Koers. Eugène: “Het feit dat we elkaar gewoon even bellen en durven aanspreken is een belangrijke voorwaarde van ons succes. Ik pak gemakkelijk de telefoon om bijvoorbeeld de directeur van Menzis of de GGD Twente te bellen als ik denk dat dit nodig is. Dan zoeken we samen naar de juiste oplossing.”

llse Duursma, wethouder gemeente Deventer

“Twentse Koers is wat mij betreft hét schoolvoorbeeld van de kracht van samenwerking. De inwoner staat altijd centraal. Met elkaar méér gezonde levensjaren realiseren voor alle Twentse inwoners. Een mooie ambitie. Tijdens mijn wethouderschap in gemeente Dinkelland heb ik Twentse Koers zien ontstaan en zien groeien. Ik ben trots op Twentse Koers en neem deze succesvolle aanpak graag mee naar Deventer, de plek waar ik sinds afgelopen juni wethouder mag zijn.”


We nemen geen taken over van de gemeente, maar helpen we gewoon bij het regelen

Regionaal krachten bundelen

Het gaat bij Twentse Koers om strategische regionale samenwerking met een lokale impact en lokale partners. Die regionale samenwerking is echt anders dan een lokale samenwerking. Elise: “Het werkt bij ons omdat we regionaal onze krachten bundelen en samen afspraken maken, samen beleid creëren en samen projecten aanjagen en besluitvorming regelen.” “Bottom line”, zegt Eugène “nemen we geen taken over van de gemeente, maar helpen we gewoon bij het regelen. We pakken het op en sturen weer bij op het moment dat het nodig is.”

Afgebakende focus 

Vanuit het grote enthousiasme is er nu een agenda met 22 lopende projecten. De breedte van de agenda maakt het speelveld enorm groot. Eugène: “Het lastige is dat je uiteindelijk moet beperken tot de kern en dat je elk onderwerp ook goed en niet half wil oppakken. Alles dat raakt aan het medische-, sociale- en gezondheidsdomein past op onze agenda. Dat betekent ook dat je werkt met heel veel mensen met verschillende functies en vanuit verschillende organisatie die je bij elkaar brengt. Bij de start is een meer afgebakende focus wel belangrijk.”


We delen graag onze lessen die nodig zijn om in de toekomst de zorg toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar te houden

Bevlogen mensen

Om een soortgelijk succes te realiseren in andere regio’s is het belangrijk om van tevoren het speelveld goed in kaart te brengen en te weten wat er speelt en nodig is. Elise: “Bovenal heb je bevlogen mensen nodig die er echt voor gaan.”
Inmiddels gaat Elise vaak het land in om te vertellen over de Twentse Koers. “We zijn open en willen ook alles delen. Anderen kunnen er gewoon hun voordeel mee doen.” Zo staat er op de website www.twentsekoers.nl allerlei informatie en zijn er handleidingen te vinden die anderen kunnen gebruiken. “We delen graag onze lessen die nodig zijn om in de toekomst de zorg toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar te houden.” Eugène beaamt dit: “Iedereen kan dit, mits je wil investeren en durft te doen.”


Aansprekende resultaten Twentse Koers


  • Pilot gezamenlijk indiceren waarbij wijkverpleegkundige de Wmo ondersteuning kan indiceren.
  • 1.200 inwoners uit de schulden geholpen met regeling uitstroom bijstandsgerechtigden.
  • Pro-actief aanbieden van hulp bij beginnende schulden bij tussen de 3.000 - 4.000 inwoners per maand.
  • Versoepeling overgang voor inwoners en mantelzorgers van WMO naar Wlz door opzet netwerk met consulenten Wmo en jeugd/wijkcoaches, onderzoekers en Menzis.
  • Ca.100 cliëntondersteuners hebben de training integraal samenwerken gevolgd.
  • Streettriage voor inwoners met zorgwekkend gedrag door hen te bejegening vanuit zorgperspectief, heeft een structurele plek gekregen in Twente. Hierbij werken politie, ambulance, GGZ aanbieders en de GGD samen.
  • 283 meldingen van inwoners met zorgwekkend gedrag in 2021 opgepakt om acute problematiek te voorkomen.
  • Uitrol door twaalf Twentse gemeenten van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), valpreventieaanpak of de Nationale Diabetes Challenge.

 

Meer weten?

Voor vragen over de casus ‘Twentse Koers op gezondheid en zorg’ kun je contact opnemen met programmamanager Elise Hol via info@twentsekoers.nl.

Linken