Delen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwsitems en ontwikkelingen? Volg onze LinkedIn pagina

Volg VDP op LinkedIn
27 juni 2022

Het Gemeentelijk Gegevensmodel bouwt aan een gezamenlijk datafundament

De gemeente Delft ontwikkelde het Gemeentelijk Gegevensmodel (GGM) als centraal datamodel. Hiermee bouwt de gemeente aan een gezamenlijk datafundament dat informatie gestuurd werken ondersteund. Het model is als een open source model gedeeld voor hergebruik en samenwerking met andere gemeenten. Ashkan Ashkpour, Arjen Brienen en Mark Lander vertellen over deze GemeenteDelers-casus.

Naam van de casus: Het Gemeentelijk Gegevensmodel (GemeenteDelers 2022 finale)
Indieners: Ashkan Ashkpour (gegevensarchitect), Arjen Brienen (kwartiermaker datamanagement) en Mark Lander (afdelingshoofd BI), gemeente Delft
Onderwerpen: Digitale dienstverlening, Data en dienstverlening, Informatie gestuurd werken

Het Gemeentelijk Gegevensmodel (GGM) is een logisch gegevensmodel met daarin alle beleidsterreinen van de gemeente. Dit ongeacht de organisatorische inrichting, zoals de afdelingen die de bijbehorende taken uitvoeren en uitbesteding aan derde partijen. In het model is een generator beschikbaar om het GGM te vertalen naar fysieke databasetabellen.

Waarop ben je het meest trots?

Ashkan Ashkpour: “Allereerst dat we zelf de vruchten plukken van ons Gemeentelijk Gegevensmodel. We kunnen nu veel sneller en met minder fouten allerlei informatieproducten ontwikkelen. Bovendien kunnen we samenhangende analyses maken over verschillende taakvelden van de gemeente en zoveel mogelijk aansluiten bij landelijke standaarden waardoor de uitwisselbaarheid van onze producten toeneemt.

Heel trots zijn we ook op de interesse en het hergebruik door andere gemeenten. We zien dat gemeenten die informatie gestuurd willen werken niet zelf opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Daardoor bouwen we steeds meer samen aan een gezamenlijk datafundament voor alle gemeenten.”

Wat was je grootste ontdekking?

Mark Lander: “De grootste ontdekking is hoe we werk kunnen verdelen met andere gemeenten bij het ontwikkelen van producten voor informatie gestuurd werken. Zo delen we tijdrovende analyses met andere gemeenten die met dezelfde opgaven te maken hebben. Denk aan een integraal klantbeeld in het sociaal domein, de energietransitie, ondermijning en nog veel meer!”

Wat zeggen mensen erover?

Arjen Brienen: “Medewerkers binnen de gemeente merken dat we sneller en kwalitatief betere informatieproducten leveren. Burgers en inwoners merken dat de gemeente beter geïnformeerd is en uiteindelijk sneller kan inspelen op verandering en vragen uit de samenleving. Ook ondernemers zien steeds meer de meerwaarde van het GGM door de eigen producten steeds meer te laten aansluiten bij standaarden in gemeenteland.”

Waaraan merk je dat het werkt?

Mark: “Bij het ontwikkelen van informatieproducten kunnen we eerder gevulde stukken van het datafundament hergebruiken en dat zorgt voor versnelling en kwaliteitsverbetering. We merken het ook aan het gebruik door andere gemeenten en de brede interesse bij nog meer gemeenten.”

Hoe kunnen andere gemeenten hiermee aan de slag?

Arjen: “Door het GGM in te zetten bij de ontwikkeling van de eigen producten. Het GGM is volledig open source gedeeld om samenwerking met andere gemeenten te stimuleren. Via GitHub vind je alle informatie over de totstandkoming van het GGM en het gebruik.”

Wat is je toekomstdroom (rondom de casus)?

Ashkan: “Dat het GGM nog breder wordt ingezet en dé landelijke standaard wordt en de basis voor ontwikkelingen als Common Ground. Een gezamenlijk datafundament voor alle gemeentes biedt enorme kansen om kennis van elkaar over te nemen, maar vooral ook om samen te werken aan informatieproducten. Dit maakt het mogelijk om als gemeenten samen informatie gestuurd te werken aan maatschappelijke vraagstukken.”

Welke voordelen biedt het GGM nog meer?

Ashkan: “Het GGM is ontwikkeld om informatie gestuurd werken te ondersteunen, maar helpt gemeenten ook om invulling te geven aan bijvoorbeeld datakwaliteit. Die wordt immers zichtbaar wanneer we gegevens uit bronapplicaties willen standaardiseren. Zo biedt het GGM kansen om de kwaliteit van data structureel te verbeteren.

Verder kan het GGM ook bijdragen aan de classificatie van gegevens in het kader van de AVG. Als gemeente weet je dan tot op het laagste niveau wat voor gegevens in huis zijn en hoe deze samenhangen. Een laatste voordeel is dat we leveranciersonafhankelijk zijn, doordat gegevens en applicaties van elkaar gscheiden zijn. Zo bieden we een basis voor Common Ground.”

Meer weten

Voor vragen over de casus ‘Het Gemeentelijk Gegevensmodel’ kun je contact opnemen met Ashkan Ashkpour via e-mail aashkpour@delft.nl.

Bekijk ook: