Delen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwsitems en ontwikkelingen? Volg onze LinkedIn pagina

Volg VDP op LinkedIn
15 februari 2022

“Geef mensen tijd om met verbeterideeën aan de slag te gaan”

Kennismaking met nieuw bestuurslid Cornelis Hardenberg

Cornelis Hardenberg werd eind januari gekozen als een van de twee nieuwe bestuursleden van de VDP. Behalve in zijn werk als Manager Publiekszaken bij de gemeente Etten-Leur wil hij zich ook als bestuurslid inzetten voor zijn idealen. Namelijk dienstverlening digitaal en centraal goed inrichten waar dat kan, en tegelijk (lokaal) tijd en ruimte organiseren voor de menselijke maat.

“Werken voor het publieke belang is een rode draad in mijn carrière. Die begon als beroepsmilitair bij het Korps Mariniers met uitzendingen naar Irak en Bosnië. Na vier jaar kreeg ik behoefte aan een ander soort uitdaging. Via avondopleidingen en diverse banen kwam ik terecht in de consultancy. Ik heb zo’n 14 jaar gewerkt op het snijvlak van organisatie en ICT vanuit het perspectief van dienstverlening. Mijn klanten waren gemeenten en ik hield me bezig met gemeentelijke websites, online diensten, zaakgericht werken en informatie- en bedrijfsvoeringsvraagstukken.”

Cornelis Hardenberg voor het gemeentehuis van Etten-Leur

Een eigen team bouwen

“Na die ervaring met adviseren – als laatste bij Dienstverlening Drechtsteden als beleidsadviseur dienstverlening – ontdekte ik dat ik graag zelf een team wilde bouwen en formeel een leidende rol gaan vervullen. Bij gemeente Etten-Leur heb ik die kans gekregen als manager Publiekszaken. Ik geef leiding aan de clusters Burgerzaken en Publiek. Onder dat laatste cluster valt de gemeentebrede dienstverlening, dus ook de telefonie, webcare, social media en een deel van de website.”

Leren en ontwikkelen

“Continu leren en ontwikkelen vind ik heel belangrijk. Voor mezelf en daarom heb ik pas geleden mijn MBA afgerond. Maar ook voor mijn medewerkers. Zo heb ik voor het cluster Burgerzaken een doorlopend opleidingstraject opgezet. Het is een combinatie van e-learning en praktijkopdrachten, waarvoor alle medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Daarbij vertrouw ik op de intrinsieke motivatie van mensen, dat ze zelf weten hoe ze verder willen gaan in hun werk. Wel moet de werkgever de juiste voorwaarden scheppen.”

Daarbij vertrouw ik op de intrinsieke motivatie van mensen. Wel moet de werkgever de juiste voorwaarden scheppen.

Eigenaarschap creëren

“Zoals zoveel mensen vind ik het belangrijk dat mensen met goede ideeën voor verbeteringen komen. Maar als leidinggevende moet ik dan wel zorgen dat ze tijd en ruimte hebben om met die ideeën aan de slag te gaan. Alleen als je ook de mogelijkheden hebt om het te doen, kun je eigenaarschap in je werk tonen.

Zo heb ik bij het cluster Publiek bewust extra capaciteit gecreëerd. Daardoor is er ruimte om op eigen initiatief verbeterprojecten op te pakken. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot een nieuwe kennisbank in Sharepoint en het uitvoeren van een klantreis voor de publiekshal.”

Door de extra capaciteit er is er ruimte om op eigen initiatief verbeterprojecten op te pakken

Van elkaar leren

“Die kennisbank is een idee dat we hebben overgenomen van gemeente Breda. Na een demo door hen hebben we het idee toegepast en doorontwikkeld voor onze gemeente. Nu hebben we iets bruikbaars gemaakt met een bestaande applicatie en zonder grote kosten. Als gemeenten kunnen we veel van elkaar leren, niet alleen in de regio maar in het hele land. Dat is een van de dingen waar ik me als bestuurslid op wil richten, dat we elkaar steeds beter leren kennen en van elkaar blijven leren.”

Centraal ontwikkelen

“Zolang we als gemeenten allemaal onze eigen systemen voor producten en diensten in de lucht houden, investeren we een deel van het publieke geld verkeerd. We hebben zoveel standaard producten – een rijbewijs, uittreksel of het doorgeven van een verhuizing zijn wel het meest voor de hand liggend – en die zouden we bij alle gemeenten vanuit een centraal systeem kunnen aanbieden. Dus één keer ontwikkelen en één keer gebruiken. Dat geeft ons capaciteit voor de menselijke maat bij zaken die lokaal zijn, zoals parkeren.”

Voor standaard producten zou moeten gelden: één keer ontwikkelen en één keer gebruiken.

Inclusieve dienstverlening

“Als overheid hebben we de neiging om te bedenken wat goed is voor de ander. Maar zo werkt het niet. Daarom ben ik blij dat het betrekken van ervaringsdeskundigen zo hoog op de jaaragenda van de VDP staat. Het is zo belangrijk om niet ‘de gemiddelde inwoner’ te betrekken bij de ontwikkeling van dienstverlening. Maar een ‘doorsnede van de inwoners’, dus een diverse groep mensen, oud en jong, met en zonder beperking, vanuit verschillende achtergronden. Laat hen de kwaliteit beoordelen van je app of webformulier of proces en doe wat met hun aanbevelingen. Dan leer en ontwikkel je samen met de inwoners.”

Meer weten

Als bestuurslid van de VDP houdt Cornelis zich onder andere bezig met digitalisering en innovatie (common ground). Verder zit hij in de werkgroep dienstverlening in beweging. Je kunt Cornelis op Linkedin volgen.