Delen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwsitems en ontwikkelingen? Volg onze LinkedIn pagina

Volg VDP op LinkedIn
25 augustus 2022

Een interactieve menukaart voor de begeleiding naar werk

Gemeente Leeuwarden werkt sinds 1 januari 2022 met instrumentengids Eva. Hierdoor hebben de consulenten Uitvoering Sociaal Domein een beter overzicht van alle beschikbare instrumenten. En kunnen zij mensen met een traject op maat begeleiden naar een opleiding of werk. Instrumentenregisseur Selma Altena en senior consulent jongerenteam Geertje van Houten delen hun ervaringen met instrumentengids Eva.

Selma Altena: “Eva helpt om uitgebreider met onze visie aan de slag te gaan. Onze visie ‘Iedereen in beweging’ betekent dat we nu ook in gesprek gaan met uitkeringsgerechtigden die verder van de arbeidsmarkt af staan. Met hen hebben we al jaren geen contact meer gehad. Deze mensen begeleiden we naar het maximaal haalbare. Naar werk, school, ondernemerschap en als dat (nog) niet mogelijk is vrijwilligerswerk. De instrumenten daarvoor vinden onze consulenten nu overzichtelijk in Eva.”

Geertje van Houten (links) en Selma Altena voor het gemeentehuis van Leeuwarden

Van een Excel-bestand naar een interactieve menukaart

Selma: “Hiervoor hadden we een Excel-bestand, waarin alle instrumenten stonden. Op zich werkt dat ook. Maar je merkt dat consulenten niet alle mogelijke instrumenten gebruiken. Ze zoeken steeds naar dezelfde aanbieder of hetzelfde instrument: een bepaalde werkervaringsplaats, jobcoach of hetzelfde vrijwilligerswerk. Terwijl niet alle klanten hetzelfde instrument nodig hebben. Sommigen zijn juist gebaat bij een ander traject.”

Geertje van Houten: “Met Eva staan alle instrumenten nu in één portal. Het is een interactieve menukaart waarmee consulent en klant samen kunnen zoeken naar het traject dat het beste past. Afhankelijk van hoever de klant afstaat van werk, school en werkervaring.”

Zelf Eva vullen met instrumenten

Selma: “Als gemeente vul je Eva zelf met de instrumenten die je hebt ingekocht. Verder bepaal je als gemeente hoe je die instrumenten indeelt. Voor ons zijn de doelgroepen erg belangrijk, omdat voor elke doelgroep andere belemmeringen gelden. Zo staan mensen in de ene doelgroep al dicht bij de arbeidsmarkt, maar voor de andere doelgroep is het belangrijk om eerst te zorgen voor een stabiele basis. Onze instrumenten hebben we in Eva ingedeeld op een manier die past bij de verschillende behoeften van de doelgroepen.”

Makkelijk ‘treintjes’ op maat maken voor klanten

Geertje: “Eva werd in eerste instantie gebruikt voor de klanten met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze doelgroep wordt vaak hetzelfde instrument ingezet, zoals bijvoorbeeld een werkervaringsplaats of persoonlijke coaching. Daarna is Eva ook gevuld met alle andere trajecten, van vrijwilligerswerk tot uitstroom naar werk, school of ondernemerschap.

Nu werken we vooral met mensen die meer stappen moeten zetten om uiteindelijk aan het werk te gaan. Voor hen koppelen we verschillende instrumenten aan elkaar en maken ‘treintjes’ van instrumenten. We starten bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk doen, vervolgens stroomt de uitkeringsgerechtigde door naar een werkervaringsplaats waar het aantal uren wordt uitgebreid en dan een proefplaatsing. Die ‘treintjes’ op maat maken voor klanten, daar kan Eva ons goed bij helpen.”

Meer uit Eva halen

Geertje: “We zitten nog in een opstartfase met Eva. We merken dat consulenten makkelijk teruggrijpen op voor hen bekende instrumenten. Dus we moeten hen echt helpen om meer te halen uit Eva en meer verschillende instrumenten te gebruiken. Bijvoorbeeld door consulenten de instrumenten te laten beoordelen.”

Selma: “Bij de implementatie dachten we dat consulenten de beoordeling van instrumenten wel vanzelf zouden invullen, maar dat valt tegen. Daarom willen we daarop gaan sturen. Verder blijven we letten op de omschrijving van instrumenten. Is het uniform? En in duidelijke taal? Dat laatste is belangrijk, omdat consultenten een print van een instrument kunnen meegeven aan de klant.”

Uitdagingen en verbetermogelijkheden

Selma: “We worstelen in Leeuwarden soms nog wel met het format. Sommige velden vullen we niet in. Maar de selectiecriteria zijn weer landelijk vastgesteld en kunnen we niet zelf bepalen. In onze visie op dienstverlening is de doelgroep als selectiecriterium belangrijk en daarom hebben we dat op een andere manier toegevoegd.

Met een aantal Friese gemeenten verkennen we een regiovariant van Eva. We merken dat de andere gemeenten enthousiast zijn over Eva. Sommige instrumenten zijn dan voor ons ook makkelijker bij te houden. Bijvoorbeeld de regionale scholingstrajecten van Fryslân werkt en het RMT. Via Eva kunnen we die dan op één plek actueel houden voor alle gemeenten. Als Leeuwarden krijgen we er bovendien instrumenten bij van andere gemeenten die we nu nog niet kennen. Een regiovariant biedt vooral ook kansen voor samenwerking en het uitwisselen van kennis en ervaring.”

Tips en tops over instrumentengids Eva

Geertje: “Het belangrijkste is om Eva te koppelen aan het systeem waarmee je werkt. Zonder dat is het gedoemd om te mislukken. Maar mét die koppeling heb je een goed overzicht op één plek.”

Selma: “Ik vind de samenwerking en communicatie over Eva heel fijn. Met de mensen van VNG Realisatie kun je snel schakelen. En ze denken ook goed mee, bijvoorbeeld over regionale samenwerking.”

Meer weten over Eva

Instrumentengids Eva is een product van VNG Realisatie. Voor vragen kun je contact opnemen via denniseneva@vng.nl.

Bekijk ook: