Wim Blok - directeur VDP

Directeur VDP

E-mailadres vdp@publieksdiensten.nl Telefoon 06 29 00 03 06 Bezoekadres

De VDP heeft geen vast bezoekadres.

Postadres

VDP - p/a Gemeente Dordrecht - management-ondersteuning cluster Dienstverlening

Postbus 8 3300 AA Dordrecht