Suzanne Kursten - Directeur VDP

Directeur VDP

E-mailadres vdp@publieksdiensten.nl Telefoon 06 81 61 36 99 Bezoekadres

Het bezoekadres van de VDP is het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht.

Bezoek alleen op afspraak.

Postadres

VDP - p/a Gemeente Dordrecht - management-ondersteuning cluster Dienstverlening

Postbus 8 3300 AA Dordrecht