Delen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwsitems en ontwikkelingen? Volg onze LinkedIn pagina

Volg VDP op LinkedIn
26 juni 2023

Vereenvoudiging is heel mooi en hard werken

Na de – soms wat complexe – voorbereiding is het op 22 juni dan zover. Onze sessie ‘AI en dienstverlening’ is onderdeel van de Dag van de Publieke Dienstverlening. Waar we als VDP meestal nogal informeel werken, is het gelukt om onze activiteit in het strak georganiseerde geheel in te passen. Onze directeur Wim Blok blikt terug op deze geslaagde dag.

Tekst: Wim Blok

In het ochtendprogramma had ik een interessante sessie met het CIZ. Deze liet zien hoe de systemen van de Wlz, de Wmo, Jeugdzorg en de Zvw op zichzelf logisch in elkaar zitten, maar samen voor de cliënten vaak juist niet een logisch geheel vormen. Een paar medewerkers van het CIZ bleken als volleerde acteurs dat niet alleen aanschouwelijk, maar ook pijnlijk invoelbaar te kunnen maken. Hulde!

We mochten nadenken over oplossingen. Liefst leuke snelle, makkelijke en originele oplossingen. Oplossingen waarvoor de systemen, wetten of regels moeten veranderen, duren lang, zijn moeilijk en niet leuk! Maar het moet wel. Dat geldt niet alleen voor de problematiek die het CIZ aankaart, maar dat geldt in het algemeen. Vereenvoudiging blijft niet bij makkelijke en leuke oplossingen, het is ook hard werken.

In de middag hadden we onze VDP-sessie of ‘AI en dienstverlening’. Ook een fors aantal andere bezoekers van de dag, had zich hiervoor ingeschreven. We kregen uitleg van hoogleraar Felienne Hermans over hoe generatieve AI, zoals ChatGPT, in elkaar zit: wat het is, hoe het werkt en wat de grondprincipes zijn. Want alleen als je het een beetje begrijpt, kun je het beter gebruiken en ben je je bewust van de risico’s en hoe je daarmee om kan gaan.

Felienne liet zien dat eenvoudig uitleggen een kunst op zich is. In haar up-tempo no-nonsens stijl hielp ze ons deze onbekende materie te begrijpen. Het is een mooi voorbeeld dat je zaken moet kunnen ontleden in eenvoud om ze echt te begrijpen en zo nodig opnieuw te ontwerpen.

In het plenaire programma werd een paar maal gehint naar ‘niet praten maar om doen’. Dat werkgroepen, stuurgroepen, brede afstemmings-overleggen en dergelijke niet genoeg waren. Met events als deze maak je wel mensen enthousiast, neem je ze mee en leg je contacten. Maar je lost het probleem, de complexiteit, er niet mee op. Een paar maal hoorde ik: het begint bij bewustwording. Dat klopt. En het mag er niet eindigen!

Ik was aangenaam verrast dat ook minister Bruins Slot na de afsluiting nog even bleef, de tafels langs liep en gesprekken voerde. Dat is simpele en goede beslissing. Maar ik besef dat dat voor iemand met een ministersagenda nog best gecompliceerd kan zijn. Dank!

Ik stapte tevreden in de trein naar huis. Kijkend uit het raam naar het voorbij rollende landschap sprak ik in mezelf de hoop uit dat het werken aan uitvoering en samen werken aan vereenvoudiging niet overwaait als de zoveelste Haagse hype. Het is hard werken en het kan soms ook heel mooi zijn. Dank aan alle organisatoren voor deze mooie Dag van de Publieke Dienstverlening.