Kom erbij

De Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) is een actieve ledenvereniging. We streven er naar om leden te hebben over de hele breedte van de verantwoordelijkheden binnen gemeenten: het hoofd KCC, de verantwoordelijke voor de ‘dienstverleningseenheid’ en de verantwoordelijke directeur. Daardoor sterken we de innovatieve kracht van de VDP.

Wij bezien dienstverlening in de brede zin van het woord; alle vormen van individuele interactie tussen de gemeente en 'de inwoner'. We delen kennis en ervaring om zo samen te bouwen aan een betere gemeentelijke dienstverlening - de dienstverlener als meest zichtbare vertegenwoordiger van de 'sterke, empathische en toegankelijke' overheid. 

Bouw jij mee?

Onze leden hebben ongelooflijk veel kennis, inzichten, ervaringen, dromen en kwaliteiten. Bouw jij mee door lid te worden?

  • Gemeenten tot 100.000 inwoners hebben als basislidmaatschap één lid. De contributie hiervoor bedraagt 2.000 euro.
  • Gemeenten groter dan 100.000 inwoners hebben als basislidmaatschap twee leden. Het basislidmaatschap hiervoor bedraagt 2.500 euro.

Elke gemeente mag daarnaast een extra lid als vertegenwoordiger inbrengen. Contributie voor elk tweede respectievelijk derde lid bedraagt 500 euro.

Lidmaatschap wordt halverwege het jaar in rekening gebracht. Bij lidmaatschap gedurende het jaar zal een bedrag voor het lidmaatschap naar rato in rekening worden gebracht.

Interesse om lid te worden?

Wil je meer weten of heb je interesse om lid te worden van de VDP? Neem dan contact op met Suzanne Kursten, directeur VDP. vdp@publieksdiensten.nl.