Over de VDP

De Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) zet zich in voor passende gemeentelijke dienstverlening. Daarmee bedoelen we: alle acties die een gemeente kan, mag en wil doen om een individuele inwoner, ondernemer of bezoeker van dienst te zijn en te laten meedoen aan de samenleving.

Informeren

Door samenwerking, kennisdeling en digitalisering kun je de dienstverlening op veel manieren verbeteren en vernieuwen. Via de VDP blijven leden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, innovaties in (overheids)dienstverlening en goede ervaringen bij andere gemeenten. Zo kunnen de leden gebruikmaken van elkaars kennis en weten ze wat er speelt in de gemeentelijke dienstverlening.

Inspireren

Als VDP zijn we een strategische partner in het totale veld van overheidsdienstverlening. De 206 leden vertegenwoordigen samen 126 Nederlandse gemeenten (waaronder alle gemeenten met meer dan 100.000 inwoners) en 63,3% van alle inwoners van Nederland. We stimuleren slimme samenwerking en innovatie, het delen van kennis en herbruikbare producten. Goede voorbeelden van gemeentes en partners deelt de VDP tijdens bijeenkomsten

Kennisdelen

Elke twee maanden verzenden we de nieuwsbrief VDP Digitaal aan onze leden met het laatste nieuws, informatie over komende bijeenkomsten en relevante tips over ontwikkelingen in de gemeentelijke dienstverlening. In het onderdeel Voor leden kunnen leden veel van deze informatie terugvinden. Zo worden we steeds klantvriendelijker naar de ruim 11,5 miljoen inwoners en de ondernemers in de aangesloten gemeentes.

Lid worden?

Wil je meer weten of heb je interesse om lid te worden van de VDP? Neem dan contact op met Wim Blok, vdp@publieksdiensten.nl.