Welkom in Demodam

Waaraan is er innovatiebudget uitgereikt tijdens de Hackathon?

Tekst: Steven Weersing, communicatieadviseur bij VNG Realisatie, Marin Jansen, marketeer bij Conduction, en Daniel Langeveld, sales manager bij WeAreFrank.

In de eerste week van november vond de Demodam Hackathon II plaats. Demodam is een publiek-privaat initiatief waarin overheden en leveranciers samenwerken. Zo’n veertig deelnemers hebben tijdens de Hackathon nieuwe producten en diensten toegevoegd aan Demodam.nl, en hebben de integratie van componenten verbeterd. Ook werd er gedurende de week bijna 60.000 euro innovatiebudget van het Ministerie van BZK toegekend aan vier initiatieven.

Nieuwe verbindingen

Edo Plantinga is projectmanager bij Dimpact, en een van de initiatiefnemers van de Hackathon. Hij kijkt terug op een goede week. “Het was een volle Hackathon, zowel qua programma als qua aantal deelnemers. Wat heel mooi was: er waren een aantal nieuwe partijen bij die voor het eerst kennismaakten met Demodam en het Common Ground-ecosysteem. Alleen al die nieuwe verbindingen vormen een prachtig resultaat van de Hackathon.”

Integratie van Demodam-componenten 

Tijdens de Hackathon hebben leveranciers nieuwe producten en diensten toegevoegd aan Demodam.nl. Ook is er gewerkt aan de integratie van componenten op Demodam.nl. Edo: “Demodam.nl is een fictieve gemeentewebsite. Leveranciers installeren herbruikbare opensourceproducten en -diensten die aan gemeenten ter beschikking staan. Het is belangrijk dat deze componenten goed samen kunnen werken. Tijdens een Hackathon komen er ‘issues’ naar boven, die leveranciers onderling direct samen kunnen oplossen.”

”Het was een volle Hackathon, zowel qua programma als qua aantal deelnemers”

Hackathon

Een Hackathon zorgt voor meer communicatie tussen de verschillende leveranciers en gemeenten. Hierdoor is iedereen beter op de hoogte van de stand van zaken, en wordt er gezamenlijk gewerkt aan de verbetering van Common Ground. Het is een uitgelezen kans om meer input te vragen over de drempels die gemeenten en leveranciers binnen Common Ground ervaren. Het samenwerken aan oplossingen verlaagt de drempel bij marktpartijen om nieuwe dingen uit te proberen. Hierdoor ontstaat er tussen leveranciers ook een gevoel van partnerschap, in plaats van dat men elkaar beschouwt als concurrenten.

Whole system in the room

Voor het Common Ground-ecosysteem zijn Hackathons van belang omdat het whole-system-in-the-room-principe de mogelijkheid biedt om iedereen te leren kennen en te discussiëren over standaarden. Samenwerking levert bruikbare inzichten op in de activiteiten van de andere partijen binnen het ecosysteem. Iedere partij brengt eigen kennis in die wordt gebruikt om het geheel verder te helpen en innovatieprojecten te versnellen.

Innovatiebudget voor initiatieven Demodam

Tijdens de Hackathon werd er tevens bijna 60.000 euro innovatiebudget van het Ministerie van BZK toegekend aan initiatieven van Demodam. Daarvoor konden initiatieven zich inschrijven. Uit de twaalf pitches koos de jury vier winnaars. Edo: “De winnaars krijgen budget om hun project uit te werken. De jury heeft gekeken naar drie eisen. Ten eerste moeten de initiatieven het ecosysteem zowel van Demodam als van Common Ground versterken. Ten tweede moeten de initiatieven aansluiten op de doelstellingen van Demodam. Tot slot is er gekeken naar de impact: wat hebben de gebruikers eraan? In de jury zaten Tino de Velde (VNG Realisatie), Jorinde ter Mors (voorzitter Vereniging Directeuren Publieksdiensten), Carolien Nicolaï (opgavenregisseur dienstverlening bij de gemeente Zeewolde/Meerinzicht) en Otto Thors (inGovernment). Hieronder worden de initiatieven van de prijswinnaars toegelicht.

1. Gemeentelijk Gegevenswoordenboek – Corstens & CCoverheid

In de Gemeentelijke Gegevenscatalogus staat beschreven wat de functie is van een data-object en wat dit dient te omvatten. Vele gegevens staan in vele applicaties op een heleboel verschillende manieren opgeslagen. Het gevolg hiervan is dat er weinig duidelijke definities zijn voor wat welke data exact inhouden. Gevolgen: API’s weten straks niet welke data ze moeten gaan opvragen, of weten niet wat ze precies terug zullen krijgen. Er is weinig zicht op hoe data in de verschillende programma’s opgeslagen staan. De Gemeentelijke Gegevenscatalogus zal daaraan een einde moeten maken.

Lees hier meer over dit initiatief

Er is weinig zicht op hoe data in de verschillende programma’s opgeslagen staan; de Gemeentelijke Gegevenscatalogus zal daaraan een einde moeten maken

2. User-Centric Design Demodam – Milvum & Conduction

Demodam probeert op dit moment twee verschillende doelgroepen van informatie te voorzien, namelijk de ontwikkelaars en de klanten (gemeenten). Dit heeft als gevolg dat beide nog niet de informatie krijgen die ze nodig hebben. Doel van het project is uit te zoeken wat deze twee groepen exact behoeven om zo goed mogelijk geholpen te kunnen worden op Demodam. Dit project zal persona’s, behoeften, concepten, user stories en een eerste concept opleveren.

Lees hier meer over dit initiatief

3. Samen configuraties delen – Maykin

Veel gemeenten hebben in veel van hun programma’s overlappende configuraties, aangezien veel procedures onderling gelijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan formulieren of procesflows. Het delen van deze configuraties is vaak niet mogelijk, en zeker niet centraal geregeld. Het doel van dit project is het creëren van een bibliotheek waarin gemeenten hun bestaande configuraties onderling kunnen delen, en ook elkaars configuraties kunnen gebruiken. De configuraties moeten deelbaar en beschikbaar zijn vanuit de applicaties zelf (die op deze bibliotheek worden aangesloten).

Lees hier meer over dit initiatief

4. Common Ground-onboarding kit – Conduction

Met een toolkit kunnen zowel leveranciers als gemeenten sneller en beter met Common Ground aan de slag. De toolkit wordt ontwikkeld op basis van interviews met de huidige stakeholders. Dit helpt om de behoeften van gebruikers op een rijtje te zetten, en het zo mogelijk te maken om bij te dragen aan het Common Ground-ecosysteem.

Lees hier meer over dit initiatief

Met een toolkit kunnen zowel leveranciers als gemeenten sneller en beter met Common Ground aan de slag

Over Demodam

Demodam is een website voor een fictieve gemeente die laat zien welke herbruikbare opensourceproducten en -diensten er voor gemeenten beschikbaar zijn. Demodam is een publiek-privaat initiatief waarin overheden (zoals Dimpact, Wigo4it, VNG Realisatie en gemeenten) en leveranciers samenwerken. Bij deze tweede Hackathon waren Conduction, Maykin, WeAreFrank, Tiltshift, Atos, ICATT en Kodision aanwezig.

Lees meer op www.demodam.org.