Omgevingswet

24-02-2017

Omgevingswet: deze biedt een grote kans op verbetering van de dienstverlening. De werkgroep heeft een eindpresentatie, een eindrapportage en een samenvatting uitgebracht. Deze zijn gepresenteerd tijdens de tweedaagse in Haarlem. De werkgroep gaat in 2017 door en gaat actief aan de slag binnen het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’.

VDP landelijke serviceformules

De Omgevingswet: een grote kans op verbetering van de dienstverlening: samenvatting

De Omgevingswet: een grote kans op verbetering van de dienstverlening: verkenning

Stand van zaken serviceformules Omgevingswet

DSO: praktijkproef snelservice, eerste kwartaal 2018

Veranderplan Implementatie Omgevingswet gemeente Tilburg

‘De Omgevingswet als transitie-opgave’, essay van prof. Jan Rotmans

Checklist dienstverlening 1.0

Factsheet dienstverlening en de omgevingswet 2018

Visiedocument dienstverlening en de omgevingswet 2018