Delen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwsitems en ontwikkelingen? Volg onze LinkedIn pagina

Volg VDP op LinkedIn
12 oktober 2020

Werk aan Uitvoering (WaU)

Sinds de zomer van 2020 is een groep van zo'n 100 collega’s hard aan het werk om de dienstverlening aan burgers en bedrijven (radicaal) te veranderen. Bestuurders en ambtenaren van gemeenten, ministeries, provincies, uitvoerders en waterschappen werken in het programma Werk aan Uitvoering (WAU) samen aan een agenda om de uitvoering toegankelijker te maken, digitaler en passender bij de levenssituatie van individuele burgers. Info Rijksoverheid

Uit dit onderzoek zijn zes grote handelingsperpectieven (actiepunten) gekomen. Dit betekent concreet dat er zes werkgroepen zijn die dit uitwerken voor de komende kabinetsformatie in het voorjaar van 2021. Het eerste actiepunt gaat over één rijksbrede visie op toekomstbestendige dienstverlening.

Werkgroep Doen aan Uitvoering (DAU)

De werkgroep ‘Doen aan Uitvoering’ (DAU) is via een bepaalde methode (design thinking) gestart om deze brede visie vorm te geven. De multidisciplinaire en organisatie-overstijgende werkgroep DAU is momenteel bezig met het maken van een allereerste prototype van een visie aan de hand van deskresearch en het doen van interviews. Deze allereerste versie gaat voorgelegd worden aan een hele brede groep stakeholders, variërend van burgers, tot aan experts tot aan wetenschappelijke instituties. De bedoeling is dat er begin 2021 een breed gedragen toekomstbestendige visie op dienstverlening ligt. 

Kernteamleden DAU-‘Eén rijksbrede visie op toekomstbestendige dienstverlening’

  • Maartje Kemme (Ministerie SZW)
  • Minke van Velzen (VNG)
  • Marcello Noto (Ministerie AZ)
  • Gamze Aslandcik (Raad voor Ondernemers)
  • Maike Klip (Dienst Uitvoering Onderwijs)
  • Tim van Dijk (Sociale Verzekeringsbank)
  • Stella den Uijl (Sociale Verzekeringsbank)
  • Lynn van der Velden (Ministerie BZK)
  • Maureen Hermeling (BAR)