Delen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwsitems en ontwikkelingen? Volg onze LinkedIn pagina

Volg VDP op LinkedIn
24 november 2020

Op weg naar één rijksbrede visie op toekomstbestendige dienstverlening

De afgelopen maanden hebben overheidsorganisaties samengewerkt aan het onderzoek Werk aan Uitvoering (WaU). Uit dit onderzoek zijn 6 grote handelingsperpectieven (actiepunten) gekomen. Dit betekent concreet dat er 6 werkgroepen zijn die dit uitwerken voor de komende kabinetsformatie in het voorjaar van 2021. Het eerste actiepunt gaat over één rijksbrede visie op toekomstbestendige dienstverlening. We spraken hierover op de bijeenkomst van 8 oktober jl en schreven over Werk aan Uitvoering op 11 oktober jl.

Werkgroep 'Doen aan Uitvoering' (DAU)

De werkgroep ‘Doen aan Uitvoering’ (DAU) is via een bepaalde methode (design thinking) gestart om deze brede visie vorm te geven. De multidisciplinaire en organisatie-overstijgende werkgroep DAU is momenteel bezig met het maken van een allereerste prototype van een visie aan de hand van deskresearch en het doen van interviews. Deze allereerste versie gaat voorgelegd worden aan een hele brede groep stakeholders, variërend van burgers, tot aan experts tot aan wetenschappelijke instituties. De bedoeling is dat in het voorjaar van 2021 een breed gedragen toekomstbestendige visie op dienstverlening ligt.

Kernteamleden DAU

Doen aan uitvoerings (DAU) - Kernteamleden ‘Eén rijksbrede visie op toekomstbestendige dienstverlening’

  • Maartje Kemme (Ministerie SZW)
  • Minke van Velzen (VNG)
  • Marcello Noto (Ministerie AZ)
  • Gamze Aslandcik (Raad voor Ondernemers)
  • Maike Klip (Dienst Uitvoering Onderwijs)
  • Tim van Dijk (Sociale Verzekeringsbank)
  • Stella den Uijl (Sociale Verzekeringsbank)
  • Lynn van der Velden (Ministerie BZK)
  • Maureen Hermeling (BAR)