Delen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwsitems en ontwikkelingen? Volg onze LinkedIn pagina

Volg VDP op LinkedIn
14 mei 2020

Ontwikkelmodel Datagedreven Gemeente

A&O fonds Gemeenten, VNG Realisatie en Berenschot hebben een ‘Ontwikkelmodel Datagedreven Gemeente’ gemaakt voor Nederlandse gemeenten. Dit model en de bijbehorende scans vormen een set instrumenten waarmee gemeenten hun volwassenheid (maturity) met betrekking tot data-analytics in kaart kunnen brengen en een handelingsperspectief voor verdere ontwikkeling van hun gemeente kunnen bepalen. 

Tijdens de ontwikkeling van het model zijn tal van bestaande modellen bestudeerd, is er een model ontworpen en zijn er twee instrumenten opgesteld (een concept scan en een concept quickscan). Op basis van een toetsing door een begeleidingscommissie zijn de opzet van het model en de ontwikkelde scans bijgesteld. Deze zijn opnieuw getest en besproken op een leergang van A&O fonds Gemeenten met een tiental gemeenten die ook de quickscan hebben ingevuld en waarvan twee gemeenten de volledige scan hebben ingevuld. De opbrengst van de leergang heeft wederom tot een aantal bijstellingen geleid. Medio 2019 zijn het model en de scans bij drie andere gemeenten gevalideerd, waarna eind 2019 een definitieve versie is opgeleverd.

De eerste stap naar slimmer werken

Door datagedreven te werken, kunnen gemeenten efficiënter hun doel bereiken. In het sociale domein helpt goed gebruik van informatie bijvoorbeeld om mensen met een mogelijke hulpvraag eerder in beeld te krijgen. En in het fysieke domein om doelmatiger en doeltreffender om te gaan met onderwerpen als onderhoud, parkeren, of het ophalen van afval. Het Ontwikkelmodel Datagedreven Gemeente helpt je op weg. In deze paper lees je hoe.

Datagedreven werken vraagt nogal wat van gemeenten. Op technisch én organisatorisch vlak. Natuurlijk zijn de eisen anders voor wie er voorzichtig mee wil beginnen, dan voor de gemeenten die het in willen zetten als pijler onder het werk van een of meer afdelingen. Om scherp en rationeel te bepalen waar je staat, waar je naartoe wilt, én wat daarvoor nodig is, is er het Ontwikkelmodel Datagedreven Gemeente.

Speciaal voor gemeenten

Het model combineert kennis van de technische en organisatorische kant van gemeenten met kennis van datagedreven werken in het algemeen. Het Ontwikkelmodel is daardoor een model waarin de specifieke kenmerken van gemeenten aan bod komen. Dat zijn bijvoorbeeld de brede scope van het werk, en het grote aantal afdelingen en (politieke) stakeholders. Bovendien houdt het rekening met het doel van gemeenten: waarde realiseren voor hun inwoners.