Delen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwsitems en ontwikkelingen? Volg onze LinkedIn pagina

Volg VDP op LinkedIn
05 april 2022

Het Scheidingsplein probeert ellende te voorkomen

Van alle instroom in de gedwongen jeugdzorg komt 80% voort uit vechtscheidingen. Dat vraagt veel van het gemeentelijke budget voor jeugdzorg en zorgt voor meer werkdruk. En nog belangrijker, het ondermijnt het geluk van de betrokken kinderen. ‘Kan dat niet anders?’ vroeg bestuurlijk adviseur Marina Rolvink (gemeente Hollands Kroon) zich af. Zij ontwikkelde het Scheidingsplein, samen met 17 andere gemeenten in Noord-Holland. Samen met projectleider Marleen Ton vertelt ze over dit mooie project.

Naam van de casus: Een werkwijze die werkt! (GemeenteDelers 2022 longlist)
Indieners: Marina Rolvink, bestuurlijk adviseur, en Marleen Ton, projectleider Scheidingsplein, gemeente Hollands Kroon
Onderwerpen: Jeugdzorg, Sociaal Domein, Wijkteams

Foto van Marleen Ton (links) en Marina Rolvink met een tulpenveld op achtergrondMarleen Ton (links) en Marina Rolvink

Hoe werkt het?

Marina Rolvink: “Op de website Scheidingplein staat algemene informatie per doelgroep: ouders, kinderen, professionals en andere betrokkenen zoals grootouders of stiefouders. Deze informatie is ontwikkeld met ketenpartners voor jeugdhulp, gezinsbescherming en familieadvocaten. Ook Villa Pinedo is betrokken bij het concept.”

Marleen Ton: “Elke gemeente kan zijn eigen aanbod toevoegen aan de website. In Hollands Kroon hebben we een eigen methodiek. Alle samenwerkende gemeenten komen regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en het concept verder te verbeteren. Ondertussen zijn we onderdeel van een pilot van Divosa voor het project Rechtshulp en sociaal domein. Zo kunnen we de komende tijd de resultaten van onze aanpak monitoren en delen.”

Waar zijn jullie het meest enthousiast over?

Marleen: “Dat we met deze aanpak ellende proberen te voorkomen. Onlangs hadden we een informatieavond voor inwoners. Vanuit Villa Pinedo waren daar 2 ervaringsdeskundigen die vertelden hoe zij de scheiding van hun ouders hadden ervaren, de goede en minder goede dingen. Dat inkijkje in het hart heeft de ogen geopend van de ouders die er waren. Zij stelden zich daardoor ook open en deelden hun kant van het verhaal. Het was geen ‘leuke’ avond, wel een hele mooie.”

Wat was de grootste ontdekking tijdens dit proces?

Marina: “Er zijn al heel veel initiatieven rondom vechtscheidingen en soms lijkt het alsof niks werkt. Dus aan het begin van dit traject waren mensen afwachtend of dit wél zou werken. Dat het is gelukt, komt denk ik vooral door de combinatie van het juridische- en sociale domein.

Bij een scheiding moeten de ex-partners afspraken maken over drie zaken: wonen, geld en kinderen. De juridische adviseurs zijn heel goed in het informeren over rechten en plichten en hoe het zit met toeslagen en alimentatie. Maar door die discussie heen lopen ook emotionele zaken, zoals rouwverwerking, verdriet en woede. Als die emoties niet goed meegenomen worden, kan het scheidingsproces onnodig escaleren. Met als gevolg, strijdende ouders, kinderen in de knel en in het uiterste geval een ondertoezichtstelling (OTS).

“De combinatie van juridisch en sociaal geeft rust en duidelijkheid voor ouders en kinderen.”

Daarom is via het wijkteam ook betrokken bij dit proces. Die consulenten kunnen veel beter omgaan met verwijten en emoties over bijvoorbeeld vreemdgaan. Door juridisch en sociaal te combineren in onze methodiek ontstaat er rust en duidelijkheid voor ouders en kinderen.”

Wat zeggen ouders en professionals over deze aanpak?

Marleen: “Vanuit de gemeenten merk ik dat er veel energie is om dit op te pakken. Onze informatieavond heeft de ogen geopend van ouders, voor wat ze kunnen doen om de scheiding makkelijker te maken voor hun kinderen. Naast de informatieavonden hebben we een spreekuur voor ouders in scheiding en dat wordt goed bezocht. Verder bieden we via onze ketenpartners cursussen en online trainingen.”

Marina: “Iedereen gunt kinderen een normale ontwikkeling. En het is zonde als geld voor jeugdzorg onnodig besteed wordt aan kinderen die in de knel zitten tussen strijdende ouders. Wij hopen dat de scheidingsgerelateerde instroom in jeugdzorg zal afnemen van 80% naar 50%. Het is nu nog te vroeg om te zeggen of dat gaat lukken.

Ook de rechtspraak heeft interesse in onze aanpak. Onder familierechters is er ook discussie of ondertoezichtstelling (OTS) bij scheidingen voorkomen kan worden en zij zijn hierover met ons in gesprek.”

Wat is jullie toekomstdroom?

Marina: “De website van Scheidingsplein heeft bewust een .nl-domein. Wat mij betreft kunnen alle Nederlandse gemeenten aanhaken. Verder delen we graag de informatie over onze aanpak in Hollands Kroon met de spreekuren, informatieavonden en cursussen. Alles om ouders te ondersteunen tijdens de scheiding, zodat de kinderen er geen onnodige last van krijgen.”

Marleen: “Ik hoop dat alle ouders in Hollands Kroon ons bij een scheiding weten te vinden. Dan kunnen we meer ouders helpen op een goede manier te scheiden. Tijdens de informatieavond vertelde een jongere over de diploma-uitreiking op de middelbare school. De moeder zat aan de ene kant van de zaal en de vader aan de andere. Het zou zo fijn zijn als gescheiden ouders in dit soort situaties neutraal bij elkaar kunnen zijn. Dat betekent veel voor kinderen en jongeren.”

Meer weten

Voor vragen over de casus ‘Een werkwijze die werkt!’ kun je contact opnemen met Marleen Ton via marleenton@hollandskroon.nl

Bekijk ook: