Delen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwsitems en ontwikkelingen? Volg onze LinkedIn pagina

Volg VDP op LinkedIn
16 maart 2021

GemeenteDelers: Masterclass Klooien en Prutsen, innoveren moet je doen!

In de eerste jaargang van de GemeenteDelers zijn 64 cases ingezonden. Inmiddels zijn er nog twintig cases in de race. Als VDP lichten we een aantal interessante en herbruikbare cases uit. Deze keer van de gemeente Heusden: Masterclass Klooien en Prutsen, innoveren moet je doen! 

Collega’s op weg helpen om “out of the box” te denken

Binnen de gemeente Heusden is een praktische werkwijze ontwikkeld en toegepast om onder andere publieksvragen en ideeën op een innovatieve wijze te behandelen. Bestaande kaders, beleid en regelgeving worden vaak als beperkend ervaren waardoor het niet lukt om tot creatieve oplossingen te komen die aansluiten bij de wensen van de inwoners.

Minder gebaande paden

De werkwijze is in de praktijk toegepast onder de noemer “Klooien en Prutsen” en is inmiddels beschikbaar voor iedere gemeente. “Openstaan voor innovatieve ideeën en minder kiezen voor de gebaande paden is wel een voorwaarde”, aldus één van de deelnemers. “Het gaat om snel en anders denken en vooral doen in plaats van schrijven van beleid!”

Masterclass Klooien en Prutsen in de praktijk

Met de nieuwe werkwijze is onder andere het vraagstuk aangepakt hoe om te gaan met de wildgroei van speeltoestellen in combinatie met de beperkte budgetruimte. Er is vanuit verschillende invalshoeken naar het probleem en mogelijke oplossingen gekeken.
Door een bredere analyse, betrekken van collega’s van verschillende beleidsafdelingen, verdiepen in doelgroepen en overleg met inwoners in de wijken ontstond er een andere kijk op het probleem en zijn er nieuwe oplossingen bedacht. Hierbij is het van belang geweest om het vraagstuk te doorleven, zoals een van de deelnemers aangeeft: “wat ruik je, wat voel je en wat zie je als het gaat om speelvoorzieningen”.
De uitkomst is een speelconcept voor jong en oud gekoppeld aan de digitale wereld van jongeren en met gebruikmaking van kennis en ervaring van andere beleidsvelden.

Relevant en waardevol

De masterclass heeft geholpen anders te denken, op verschillende manieren naar een probleem te kijken, samen te werken en te experimenteren en helpt je als gemeente uit je comfortzone te treden. Uiteindelijk zal het leiden tot meer praktisch inzicht waarmee er aanvullende mogelijkheden ontstaan om bij de wensen van inwoners aan te sluiten.

In Heusden wordt het geleerde inmiddels ingezet bij andere vraagstukken en dat levert mooie resultaten op.

 

Gerelateerde links

Onderwerpen