Delen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwsitems en ontwikkelingen? Volg onze LinkedIn pagina

Volg VDP op LinkedIn
05 juli 2022

Gemeente Purmerend bouwt 200 tijdelijke woningen

Met 200 tijdelijke woonunits biedt de gemeente Purmerend een tijdelijke plek aan mensen die door de druk op de woningmarkt tussen wal en schip vallen. Om van deze pilot in korte tijd een succes te maken, was een goede voorbereiding met de gemeenteraad en goede samenwerking binnen de gemeente nodig. Wethouder wonen Thijs Kroese en beleidsmedewerker wonen Annika Bras vertellen hoe ze deze GemeenteDelers-casus hebben aangepakt.

Naam van de casus: Tijdelijke woningen voor overspannen woningmarkt (GemeenteDelers 2022 shortlist)
Indieners: Annika Bras (beleidsmedewerker wonen) en Thijs Kroese wethouder wonen gemeente Purmerend
Onderwerpen: Wonen, Sociaal domein

Tussen maart 2020 en januari 2022 heeft de gemeente Purmerend 200 tijdelijke woonunits gerealiseerd. Deze zijn verdeeld over 4 locaties en daar kunnen ze minimaal 10 jaar blijven staan. Op één locatie zelfs 15 jaar. Het gaat om eenpersoonsstudio’s van ongeveer 25 m2 met een kale huurprijs van €515,50 per maand voor een kleine unit en €567,50,- voor een grote unit.

Tijdelijke woningen locatie Etserstraat

70% directe toewijzing via gemeente

Wethouder Thijs Kroese: “De mensen die gebruikmaken van de tijdelijke woningen, zijn mensen die tussen wal en schip vallen. Ze hebben met spoed een woning nodig, maar komen niet in aanmerking voor urgentie. Van de beschikbare units is 70% direct toegewezen door de gemeente. Dat zijn mensen vanuit de maatschappelijk opvang, mensen met een urgentie of mensen die door wat voor reden dan ook bij de gemeente bekend zijn en met spoed een woning nodig hebben. Hierbij kun je denken aan scheiding of baanverlies. De andere 30% wordt door loting toegewezen aan inwoners die minimaal 6 maanden in Purmerend wonen en aan een aantal andere eisen voldoen.”

Het gaat om de stenen èn om de mensen

Annika Bras: “In deze pilot hebben verschillende afdelingen samengewerkt. Vastgoed gaat over de locaties, het aantal woonunits en de inrichting. De stenen, zeg maar. De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling gaat over de mensen: wat hebben de bewoners van de tijdelijke woningen nodig. Denk aan begeleiding naar een permanente woning.

Tijdelijke woningen locatie Kanaaldijk

Tijdens de pilot merkten we dat mensen meer nodig hadden dan vooraf gedacht. Vooral meer zorg en ondersteuning. Ze zijn op weg om weer zelfstandig door het leven te gaan en dat gaat in stapjes. Daarom is maatschappelijk werk regelmatig aanwezig op de locaties en krijgen sommige mensen extra ondersteuning. Verder hebben we extra geïnvesteerd in de inrichting. Elke unit heeft vloerbedekking, gordijnen, geverfde muren en plafonds, en een basiskeuken. Daardoor zijn de woningen ook betaalbaar voor mensen met weinig geld en blijft de uitstraling uniform.”

Wel informeren, niet voor alles toestemming vragen

Annika Bras: “Deze pilot is begonnen met een gesprek met de gemeenteraad. De gemeenteraad vroeg om de inzet van tijdelijke woningen, maar hoe en voor wie precies was niet duidelijk. We hebben een gesprek gevoerd over welke ruimte we als gemeente hebben en voor welke groepen inwoners we iets kunnen doen. Toen we de raad achter het plan hadden, zijn we aan de slag gegaan. Tijdens dit project kregen we veel vrijheid en was er sprake van hele korte lijnen. Hierdoor konden we zaken makkelijker en sneller met elkaar aftikken. Daarbij hielp het dat de portefeuilles vastgoed en maatschappelijk opvang bij dezelfde wethouder lagen.

Het helpt om zo’n project in te steken als pilot. Dat voorkomt dat je te vast gaat zitten in je ideeën. Het is dan makkelijker om tussendoor aan te passen, als je nieuwe dingen ontdekt of als de situatie verandert.”

Wethouder wonen Thijs Kroese is trots op de pilot tijdelijke woningen. Bron: gemeente Purmerend

Contact met omwonenden

Thijs Kroese: “De 200 units zijn verdeeld over vier locaties in de gemeente. De omwonenden van deze locatie hebben we vanaf het begin meegenomen. We hebben kennismakingsavonden gehouden en rondleidingen gegeven. Verder hebben we rekening gehouden met wensen van de buurt. Een aantal bewoners heeft deelgenomen aan het aanbestedingsprocedure en mochten meepraten over het uiterlijk van de woningen. Eén locatie is ook minder hoog geworden door meer units naast elkaar te plaatsen. Op een andere locatie zijn schuttingen bij de buitentrap geplaatst om inkijk tegen te gaan. Ook kunnen de omwonenden direct contact opnemen met de huismeester bij overlast. Al komt dat gelukkig nauwelijks voor.”

Uitstroom op eigen kracht

Annika Bras: “Mensen kunnen maximaal twee jaar in de tijdelijke woningen blijven wonen. We zien dat het de eerste mensen al gelukt is om op eigen kracht uit te stromen. In een paar gevallen zelfs al in het eerste jaar.

Op dit moment is een deel van 1 locatie tijdelijk beschikbaar gesteld voor Oekraïense vluchtelingen. Een voorbeeld van hoe je in een noodsituatie als gemeente kunt inspelen op een actueel vraagstuk.

De corporaties bouwen ondertussen nieuwe woningen, want dat is natuurlijk ook nodig voor de doorstroom. Bij de maatschappelijk opvang zijn de wachtlijsten nu flink teruggelopen.”

Thijs Kroese: “Het zou natuurlijk het mooist zijn, als deze tijdelijke woningen niet meer nodig zijn, omdat er genoeg woningen zijn voor de langere termijn. Maar ik ben blij dat we deze tijdelijke woningen in eigen beheer kunnen aanbieden. De bewoners van deze units hebben vaak al zoveel meegemaakt en verdienen een plek om vanuit daar weer verder te komen in het leven. Het is voor ons zeker een uitdaging, maar het laat zien dat je als gemeente kansen kunt creëren voor spoedzoekers.”

Tijdelijke woningen locatie Karekietpark

Meer weten

Voor vragen over de casus ‘Tijdelijke woningen voor overspannen woningmarkt’ kun je Annika Bras of Renate Bonsang via 0299 452 452. E-mail A.Bras@purmerend.nl of R.Bonsang@purmerend.nl.

Bekijk ook deze websites: