Delen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwsitems en ontwikkelingen? Volg onze LinkedIn pagina

Volg VDP op LinkedIn
24 juni 2022

Gemeente Den Haag geeft dakloze jongeren snel een briefadres

Alleen met een officieel adres kun je zaken regelen. Denk aan studiefinanciering, werk of ziektekostenverzekering. Voor dakloze jongeren is het hebben van een briefadres een belangrijk startpunt om hen te helpen. Daarom heeft de gemeente Den Haag het jongerenbriefadres bedacht, voor iedere jongere tot 27 jaar die dit nodig heeft. Beleidsadviseur Ikiena van der Sluis en Friedolien de Fraiture (opgavemanager dak- en thuisloze jongeren) vertellen over deze GemeenteDelers-casus.

Naam van de casus: Snelle toegang tot briefadres voor dakloze jongeren (GemeenteDelers 2022 finale)
Indiener: Friedolien de Fraiture, opgavemanager dak- en thuisloze jongeren, en Ikiena van der Sluis, beleidsadviseur SZW, gemeente Den Haag
Onderwerpen: Sociaal Domein, Jongeren, Briefadres

Zelf een betaalbare woning vinden, is nu heel moeilijk. Zeker als jongere. Een aantal jongeren verblijft dan ook noodgedwongen op wisselende adressen en gaat van bank tot bank. Dat betekent dat ze geen officieel adres hebben om te gebruiken voor hun administratie. Zonder adres lukt het niet om zaken voor school of werk te kunnen regelen of een ziektekostenverzekering aan te vragen. De gemeente Den Haag wilde niet wachten totdat deze dakloze jongeren, naast hun woonprobleem, nog veel grotere problemen zouden krijgen. En bedacht het jongerenbriefadres voor iedere jongere tot 27 jaar.

Wat maakt je het meest enthousiast?

Ikiena van der Sluis: “Jongeren zijn met het briefadres echt geholpen. Zij hoeven niet eerst dieper in de shit te raken zoals schulden opbouwen en dakloos worden voor we hen gaan helpen. Daarnaast hebben we ondanks de problemen op de woningmarkt een tussenoplossing voor jongeren, zonder dat ze meteen een huis hebben. Aan woonruimte werken we trouwens ondertussen ook.

Ook hebben we laten zien dat investeren in preventie loont. En inmiddels is het jongerenbriefadres onderdeel van de reguliere dienstverlening.”

Waarom is dat briefadres zo belangrijk?

Friedolien de Fraiture: “Juist jongeren die nog geen grote problemen hebben, zijn geholpen met het jongerenbriefadres. We hebben gezien dat het gaat om jongeren die vaak op school zitten, werken of school en werk combineren. De dagbesteding is dus op orde. En ze zijn veelal in staat om hun financiële administratie te organiseren, als ze maar een basis hebben.

Jongeren liepen in onze gemeente vast: voor het sociale domein waren zij niet problematisch genoeg. Het publieke domein werd beperkt door wet- en regelgeving. Maar preventie van problemen is echt beter dan jongeren aan hun lot over te laten. Niet wachten tot problemen groeien en dan met duurdere hulpverlening insteken, maar gezamenlijk een oplossing voor de jongere bieden, die ook werkbaar is voor de gemeente.”

Wat zeggen mensen erover?

Rick (thuisloos, 24 jaar): “Zonder de mensen van Briefadres was ik niet zover geweest als ik nu ben.”

Ikiena: “Toen Rick binnenliep bij het dak- en thuislozenloket in Den Haag, had hij geen verwachtingen anders dan dat hij hier een briefadres kon aanvragen. Dat is een adres waar de overheid iemand zonder woonadres kan bereiken. Enkele maanden later heeft hij een woning via Woonnet Haaglanden. Zijn uitkeringsaanvraag is bijna goedgekeurd en er lopen kansrijke sollicitaties. Dat alles startte bij het ‘briefadresloket’.”

Rick is blij met de hulp van het dak- en thuislozenloket: “Ik had niets verwacht en nu bleken dit heel aardige mensen die me enorm hebben geholpen. Ook emotioneel. Ik voelde me gewoon erg op m’n gemak bij hen.”

Petra Dijkhuizen (consulent jongerenbriefadres): “Rick is een van onze succesverhalen. Hij stond er ook echt voor open – dat geldt natuurlijk niet voor iedereen die hier langskomt. Wij hebben hem een zetje kunnen geven; verreweg het meeste heeft hij zelf gedaan.”

Consulent jongerenbriefadres Jermi Brussee – foto gemaakt voor citydeal eenvoudig maatwerk

Jermi Brussee (consulent jongerenbriefadres): “We willen voorkomen dat jongeren afglijden en alsnog hun baan of woonplek kwijtraken. Neem de geldproblemen, die zijn bij deze jongeren vaak nog niet enorm. Dan is dit het moment om daar met een paar eenvoudige ingrepen relatief snel vanaf komen. We bellen de jongeren om de drie maanden om te bespreken hoe het gaat en of we nog iets kunnen betekenen. Uiteraard kun je altijd eerder bij ons terecht, bijvoorbeeld als je eens in de twee weken je post komt ophalen. Maar je kunt ook gewoon appen of bellen.”

Waaraan merk je dat het werkt?

Ikiena: “Van de 263 jongeren die in 2021 een jongerenbriefadres kregen, hebben 112 dit in hetzelfde jaar weer afgesloten. Voor 70% van hen omdat ze een woning of briefadres bij familie of vrienden hebben. De andere 30%, omdat zij een uitkering kregen en daarmee een ander briefadres, in detentie kwamen of in adresonderzoek kwamen omdat zij hun post niet ophaalden.

Zo’n 87% van de jongeren met een jongerenbriefadres werkt, zit op school of doet een combinatie van beiden.”

Hoe kunnen andere gemeenten hiermee aan de slag?

Friedolien: “Ga uit van vertrouwen in de jongere. We hebben ervaren dat onze lichte screening voldoende is om misbruik of fraude te voorkomen.

We hebben alle betrokkenen uitgenodigd om over de oplossing mee te denken. Ook al omdat voor de oplossing verschillende gemeentelijke diensten en collega's nodig waren: uit het sociale domein én het publieke.”

Ikiena: “Het jongerenbriefadres wordt uitgevoerd door het Dak- en Thuislozenloket van de gemeente. In de voorbereiding en gedurende het project zijn afdeling Burgerzaken van de gemeente en ook jongerenbegeleiders van het JIT (Jongeren Interventieteam) betrokken. Zo is een proces ontstaan dat het makkelijk maakt voor jongerenbegeleiders om aan te melden en de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) goed te organiseren. Gezamenlijk wordt de voortgang besproken. Wij delen ons projectplan graag.”

Wat is je toekomstdroom (rondom de casus)?

Ikiena: “Natuurlijk zijn jongeren niet alleen geholpen met een briefadres als ze woningnood hebben. Maar met het briefadres hebben we deze jongeren, die prima zelfstandig kunnen wonen, goed in beeld. Onze wens is dan ook om de samenwerking uit te breiden met het domein Wonen en woonaanbod te realiseren voor deze jongeren. Of om jongeren nog beter te kunnen ondersteunen om dat zelf te vinden. Ja, altijd samen met jongeren bedenken wat hen helpt.”

Jullie hebben je casus ook financieel onderbouwd. Kun je daar meer over vertellen?

Ikiena: “We hebben een kosten-baten analyse laten doen door Nynke Boesveldt van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het briefadres kost €473 per jongere en levert €1.040 op.

De kosten bestaan uit personeelskosten. Dit is 2 fte à €65.000 per fte per jaar voor 275 jongeren met briefadres in 2021. Daarmee kost één jongerenbriefadres €473.

Het uitgegeven van een briefadres levert ons onder andere deze besparingen op:

  • Voorkomen van verlies van inkomsten en daarmee voorkomen gebruik uitkering
  • Voorkomen (verdere opbouw) van schulden
  • Voorkomen van gebruik van daklozenopvang

Met de gegevens van onderzoeksbureau Cebeon hebben we dit in geld kunnen uitdrukken. De totale baten zijn dan €1.040 x 275 jongeren in 2021; een besparing van minimaal €286.000.

Heb je nog andere tips?

Friedolien: “Tijdens het project hebben we samengewerkt met ervaringsdeskundige jongeren. Zo wilden we toetsen of wat we deden, ook aansloot bij hun wensen. Dat deden we bijvoorbeeld met een brief die tijdens de aanvraag van het briefadres wordt gebruikt. Daarop kregen we heel nuttige feedback. Anders dan wanneer we het aan collega’s hadden gevraagd.”

Meer weten

Voor vragen over de casus ‘Snelle toegang tot briefadres voor dakloze jongeren’ kun je contact opnemen met Ikiena van der Sluis via Ikiena.vandersluis@denhaag.nl of met de
consulenten van dienst SZW via briefadres1827@denhaag.nl.

Bekijk ook: