Delen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwsitems en ontwikkelingen? Volg onze LinkedIn pagina

Volg VDP op LinkedIn
28 juni 2022

Gemeente Apeldoorn helpt inwoners bij burgerinitiatieven

De gemeente Apeldoorn stimuleert burgerinitiatieven die de leefomgeving mooier, leuker, veiliger of socialer maken. Dat doet zij door financiële steun, door initiatiefnemers te verbinden met lokale partners en door bevordering van crowdfunding. Initiatievenmakelaar Meri Ismirowa laat ons kennismaken met deze GemeenteDelers-casus.

Naam van de casus: Een helpende hand bij burgerinitiatieven (GemeenteDelers 2022 finale)
Indiener: Meri Ismirowa, initiatievenmakelaar, gemeente Apeldoorn
Onderwerpen: Participatie, Leefbaarheid

In april 2020 is de gemeente Apeldoorn gestart met de subsidieregeling inwonersinitiatieven en de initiatievenmakelaar. Inwoners kunnen op eigen titel gebruikmaken van de subsidie om hun initiatief uit te voeren – of het nu groot of klein is. De initiatievenmakelaar helpt met de aanvraag, verbindt inwoners aan lokale partners en legt de link met ambtenaren die kunnen helpen.

Wat maakt je het meest enthousiast?

Meri Ismirowa: “Dat we met ons initiatief iedere inwoner van gemeente Apeldoorn, jong én oud, de mogelijkheid geven en stimuleren om hun idee of initiatief tot stand te brengen.”

Wat was je grootste ontdekking?

Meri: “De grote bereidheid en de bevlogenheid van onze inwoners om zich in te zetten voor hun omgeving.”

Wat zeggen mensen erover?

Meri: “Inwoners geven aan blij te zijn dat gemeente Apeldoorn hen stimuleert om goede ideeën om hun leefomgeving te verbeteren om te zetten in concrete initiatieven en plannen.”

Waaraan merk je dat het werkt?

Meri: “Aan het enthousiasme van onze inwoners over deze regeling. En daarnaast aan de hoeveelheid vragen wat er binnenkomt en de hoeveelheid initiatieven die gerealiseerd zijn.

Een paar voorbeelden uit de grote hoeveelheid aanvragen:

  • Missie Marieke stimuleert inclusie op basisscholen tussen kinderen met en zonder een handicap;
  • Een groep inwoners versterkt de sociale cohesie en bestrijdt eenzaamheid door het aanleggen van jeu-de-boulesbanen bij seniorenappartementen;
  • Via het opzetten van een theatervoorstelling door mensen met autisme komt er meer begrip voor deze groep mensen.”

Hoe kunnen andere gemeenten hiermee aan de slag?

Meri: “Geef je inwoners de mogelijkheid en het vertrouwen om hun ideeën en initiatieven voor hun buurt en omgeving waar te maken. Door actief mee te denken met de inwoners en op laagdrempelige wijze tools aan te reiken zodat zij hun energie vooral op het initiatief kunnen richten. “

Wat is je toekomstdroom (rondom de casus)?

Meri: “Dat deze kijk op en benadering van inwonersinitiatieven gemeengoed wordt bij meer gemeenten. Want die kleine initiatieven van inwoners bij elkaar opgeteld maken enorm veel verschil voor de beleving van en de leefbaarheid van hun omgeving.”

Meer weten

Voor vragen over de casus ‘Een helpende hand bij burgerinitiatieven’ kun je contact opnemen initiatievenmakelaar Meri Ismirowa via initiatievenmakelaar@apeldoorn.nl of via telefoonnummer 14055.

Bekijk ook: