Delen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwsitems en ontwikkelingen? Volg onze LinkedIn pagina

Volg VDP op LinkedIn
13 maart 2021

Drukbezochte Kennisbijeenkomst Omgevingswet

Op 4 maart stond de online Kennisbijeenkomst van de VDP met als thema 'de Omgevingswet' op de agenda.
Ruim 90 leden en geïnteresseerden namen deel aan verschillende workshops: Omgevingstafel, Participatie, Omnichannel, Competenties en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Nog 10 maanden te gaan

Er zijn nog 10 maanden te gaan tot dat op 1 januari 2022 de Omgevingswet wordt ingevoerd. Tot die tijd is er nog veel werk te doen. Deze bijeenkomst maakte duidelijk dat er in veel gemeenten gefocust wordt op de technische implementatie en op het gereedmaken van de gemeentelijke organisatie op de komst van de Omgevingswet. Maar juist ook de dienstverlening vraagt veel om te regelen.

Delen van tips en kennis

De kennissessie heeft veel waardevolle input opgeleverd waar de werkgroep mee verder aan de slag gaat. Gelet op het brede palet aan input zullen we ons focussen op de meest urgente zaken. Binnenkort horen de VDP-leden hier meer over.
In het ledendeel van deze website staan de verslagen en presentaties van de vijf sessies. Deze kun je hier bekijken en downloaden als lid van de VDP en je een account hebt aangemaakt.

1. Hoe gaat de implementatie van de Omgevingstafel bij gemeenten?

Er zijn nog veel vragen over de implementatie van de Omgevingstafels bij de deelnemers. In een aantal gemeenten lijkt de aandacht vooral gericht op ‘de basis op orde krijgen’. Er is behoefte om te weten hoe je de aandacht meer gericht krijgt op dienstverlening? Hoe pak je dienstverlening integraal aan? Het is immers nooit te laat om daar aan te beginnen.

De gemeenten hebben behoefte aan praktische tips over de Omgevingstafel. Wanneer en met wie ga je aan de Omgevingstafel zitten? Wat bespreek je? Waar moet je op letten bij de implementatie van de omgevingstafel? Hoe verklein je de afstand tussen KCC en het Ruimtelijk Domein?

2. Participatie

We onderkennen diverse niveaus van participatie voor onder andere onverplichte en verplichte participatie bij buitenplanse activiteiten. Je kunt daarvoor een lijst maken van welke vormen van participatie er gelden voor aanvragers. Bijvoorbeeld: niet verplicht wel gewenst, verplicht als indieningvereiste maar niet naar wens/norm/beleid uitgevoerd, door de gemeente overgenomen, door raad aangewezen. Vervolgens is de vraag welke partijen daar welke taken in hebben. Wat moet aanvrager doen, wat mag betrokkene verwachten, wat doet ambtenaar als het wel of niet uitgevoerd wordt, waar wil raad bij betrokken zijn?

Interessant om een webcollege te bekijken van de VNG over onder andere de kosten van participatiekeuzes en effecten ook voor de dienstverlening.

3. Omnichannel 

Een waardevolle constatering tijdens de workshop was dat succesvolle implementatie van Omnichannel helpt om de ambities van de Omgevingswet te halen en omgekeerd.

Hoe zorgen we ervoor dat de huidige dienstverlening minimaal op niveau blijft? Maar ook hoe integreer je de verschillende kanalen in relatie tot je dienstverlening? Vanuit Omgevingswet komt er een ‘nieuw’ kanaal bij (het omgevingsloket met toepasbare regels). Dit verandert het landschap terwijl veel gemeenten ook ambities hebben om het landschap aan te passen. Dus wat betekent de komst van Omgevingswet voor huidige websites, voor KCC en voor de manier van toepassen van de huidige strategie Omnichannel?

4. Competenties

Wat vraagt de Omgevingswet van de skills, kennis en competenties van mensen? Steeds vaker wordt bevestigd dat het voor 80 procent om houding en gedrag gaat.
Door middel van het organiseren van expertmeetings (HR, leidinggevende etc) kun je kijken en vaststellen wat de doelprofielen voor dit team binnen de organisatie moeten zijn. Dat sluit, idealiter aan op de doelprofielen van teams in de keten. Door vervolgens te onderzoeken wat er beschikbaar is binnen een team en de verschillende individuen wordt de opgave inzichtelijk.

5. Digitaal stelsel Omgevingwet (DSO) 

Vanuit de Roadmap 2022 gaat het voor wat betreft DSO voor gemeenten over het inregelen van drie standaarden en koppelvlakken - STOP/TPOD voor omgevingsplannen, STTR voor Toepasbare regels en STAM voor vergunningaanvragen en meldingen -. Het is belangrijk om in de pre-productie omgeving te oefenen en processen en formats voor brieven aan te passen.
Na 1 januari 2022 krijgt de verdere doorontwikkeling met snelserviceformules en digitale samenwerking verder vorm.