Delen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwsitems en ontwikkelingen? Volg onze LinkedIn pagina

Volg VDP op LinkedIn
04 juli 2022

In Amsterdam beslist het hulpverleningsteam over mini-maatwerk

Een eenvoudige, efficiënte verantwoording aan het systeem, een transparant proces om als hulpverlenersteam te besluiten over inzet van het budget en het mandaat voor kleine bedragen bij de hulpverleners leggen. Dat is de kern van de GemeenteDelers-casus ‘Mini-Maatwerkbudget’ van de gemeente Amsterdam. In dit interview laat Anneke Ensink, Kwartiermaker Maatwerkbudgetten, zien hoe je met deze casus de menselijke maat praktisch toepast.

Naam van de casus: Het Mini-Maatwerkbudget, max 500 euro met je team te beslissen (GemeenteDelers 2022 shortlist)
Indiener: Anneke Ensink, adviseur dienstverlening, gemeente Amsterdam
Onderwerpen: Schuldhulpverlening, Sociaal Domein, Maatwerk

Multidisciplinaire teams van hulpverleners krijgen de beschikking over €3000. Per huishouden kunnen ze maximaal €500 uitgeven. De leden van het team beslissen er samen over in hun WhatsAppgroep. Via een apart soort bankrekening met bijbehorende pinpassen kan het team het toegekende maatwerkbudget besteden. En hiermee een acuut probleem van hun cliënt oplossen en erger voorkomen.

Betalen we deze €25? Nee, we hebben een andere oplossing

Anneke Ensink: “Dit komt net binnen in een WhatsAppgroep: een cliënt maakt bezwaar tegen de huurverhoging. Maar als het bezwaar niet wordt toegewezen, moet cliënt €25 bijkomende kosten betalen. Of dat uit het Mini-Maatwerkbudget betaald kan worden, is de vraag. Er komen al snel allerlei reacties, waaronder van iemand die erop wijst dat dit met bijzondere bijstand opgelost kan worden. De leden van zo’n multidisciplinair team zijn vaak kritisch en zeggen niet zomaar overal ‘Ja’ tegen.”

Voorbeeld van een Whatsappgesprek door het hulpverleningsteam

Maatschappelijk werk, gemeente, ambulant begeleiders…

Anneke: “Het werkt goed, omdat de teams multidisciplinair zijn. Ze bestaan uit maatschappelijk werkers, schulphulpverleners, mensen uit het buurtteam of ambulant begeleiders. Soms ook ervaringsdeskundigen of jeugdwerkers. Vanuit de gemeente zit er iemand in van Werk, Participatie en Inkomen. En ik zit in alle teams, maar ik bemoei me nooit met de besluiten. Deze professionals voelen zich heel verantwoordelijk en kunnen zo’n bedrag van maximaal €500 prima zelf toekennen.”

Met een beetje geld erger voorkomen

Anneke: “Een ander recent voorbeeld: de uitkering van een cliënt is met 30% verlaagd en hij maakt daar bezwaar tegen. Maar ondertussen lopen de vaste lasten door. Een hulpverlener vraagt om deze cliënt €300 te geven. In de discussie in het team wordt ook de optie besproken om cliënt het geld te lenen. Uiteindelijk besluit het team om €100 leefgeld toe te kennen. Dat is heel weinig, maar hierdoor en met de aanmelding van de Voedselbank kan deze persoon de periode tot de behandeling van het bezwaar overbruggen en worden de problemen niet groter.”

Anneke geeft nog een voorbeeld: “De bril van een meisje gaat kapot en de verzekering heeft al eerder een bril betaald. De ouders hebben geen geld voor nog een bril, maar zonder ziet het meisje niets. Dat betekent dat ze niet naar school kan en leerachterstanden oploopt. Ook hierbij heeft het Mini-Maatwerkbudget geholpen.”

Niet meer systeem dan nodig is

Anneke: “Het geld staat op een speciale derdenrekening. De teams kunnen zelf beschikken over hun maximale budget en per huishouden tot €500 uitgeven. Dat gaat allemaal via speciale pinpassen, zodat de verantwoording verloopt via de bankrekening in combinatie met een bonnetje en het gesprek in de WhatsApp-groep. Tegelijk hebben we geanonimiseerd inzicht in hoeveel geld per stadsdeel en per kostensoort wordt uitgegeven. Nog een voordeel: het geld komt niet op de rekening van de cliënt en kan daarom niet in beslag worden genomen door schuldeisers of bewindvoerders.”

Deelbaar en schaalbaar

Anneke: “Ook andere gemeenten werken met deze oplossing, onder andere Utrecht, Hengelo en Rotterdam. Soms wel met wat eigen aanpassingen, zoals in Leiden of Den Haag. Maar ook dan blijft het een mini-maatwerkoplossing, waarbij het mandaat in het team van hulpverleners ligt.

Je kunt de oplossing ook opschalen naar situaties waarvoor een groter budget nodig is. In zo’n situatie kun je dan bepalen dat er een klantmanager van de afdeling Werk, Participatie en Inkomen moet meekijken of een programmamanager. In Amsterdam werkt het Mini-Maatwerkbudget op deze manier ook voor slachtoffers van de Toeslagenaffaire. Het is een mooie manier om respectvol mensen te helpen.”

Spijt hebben van een toekenning mag

Anneke: “De hulpverleners in de teams zijn er een ster in om hele praktische oplossingen te vinden die zo goedkoop mogelijk zijn. Tot nu toe hebben we elk jaar geld overgehouden. Soms blijft een discussie in rondjes draaien en komt het team niet goed tot een besluit. Je kunt niet alles vooraf goed inschatten. Het is ook niet erg, als achteraf het budget toch niet nodig was. Als je in 20% van de gevallen spijt hebt, is dat echt geen probleem.”

Meer weten

Voor vragen over de casus ‘Mini-Maatwerkbudget’ kun je contact opnemen met Anneke Ensink via telefoon 06 8147 7889 of per e-mail a.ensink@amsterdam.nl.

Bekijk ook:

De foto van Anneke Ensink is gemaakt door Nadine van den Berg.