Xander Jongejan
Xander Jongejan

Manager Klantcontactcentrum

06 34371199

Lid vanaf mei 2015

Xander Jongejan

Gemeente Leeuwarden heeft drie ambities met dienstverlening:      – Grotere tevredenheid                                                                                – Meer in verbinding                                                                                    – Meer met gezond verstand

Als de hele organisatie deze doelen heeft bereikt, is dit veranderd:
– tevredenheid is groter
– aantal klachten over bejegening is lager
– vaker binnen wenselijke termijnen
– meer persoonlijk contact
– begrijpelijker taalgebruik
– goede samenwerking met partners
– betere motivatie van besluiten
– continu verbeteren
– meer innovaties

Visie Dienstverlening Leeuwarden