Lucy Donker
Lucy Donker

Afdelingsmanager Inwoners en Ondernemers

Postbus 162
8330 AD Steenwijkerland
052 - 153 8500

Lid vanaf januari 2011

Lucy Donker

Gemeente Steenwijkerland 
De gemeente Steenwijkerland heeft ca. 45.000 inwoners. De ambtelijke organisatie bestaat uit 5 afdelingen en kent een netwerkstructuur rondom 6 collegeprogramma’s.

Over mijzelf
Ik ben eindverantwoordelijk voor de gemeentebrede publieke dienstverlening in de vorm van programma-manager voor o.a. het programma ‘Steenwijkerland tot uw dienst’ en als manager van de afdeling Inwoners en ondernemers. De afdeling bestaat uit ca. 100 medewerkers.

Afdeling Inwoners en Ondernemers
In deze afdeling vindt de ontwikkeling en de uitvoering van de dienstverlening plaats. Daarbij hanteren wij het concept Antwoord. Wij bevinden ons grotendeels in fase 3.

De afdeling bestaat uit de teams: KCC, Toetsen en Adviseren en Toezicht houden en Handhaven.