Jurgen Bomas
Jurgen Bomas

Clustermanager Klantcontactcentrum

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
023 - 567 6924

Lid vanaf januari 2007

Jurgen Bomas

Over mijzelf
Sinds 2006 ben ik clustermanager van het klantencontactcenter in de Haarlemmermeer, een grote gemeente met 145.000 inwoners en zo’n 8000 bedrijven waaronder Schiphol. De gemeente, die nog steeds volop groeit, vormt een dynamische omgeving, waarin ik enthousiast de uitdaging aanga om in deze economisch mindere tijden kwalitatief goede dienstverlening aan te bieden, waar zowel de gemeentelijke overheid als de inwoners blij mee zijn. Hierbij is ‘thinking out of the box’ mijn motto, dus in het zoeken naar oplossingen voor een betere dienstverlening laat ik mij zeker niet beperken door bestaande structuren. Wel werk ik altijd vanuit een door de organisatie omarmde visie om een bepaalde missie te realiseren. Mijn creativiteit combineer ik met een ruime ICT- en bestuurservaring, zodat mijn innovatieplannen een degelijke basis hebben en goed uitvoerbaar zijn.

Overheid in dialoog met de samenleving
De overheid is geen doel op zich; ze bestaat louter om de samenleving van dienst te zijn. Goede communicatie tussen overheid en burgers – dialoog! – is hierin een voorwaarde voor succes. In een wereld waarin elektronische communicatie toeneemt en termen als sociale media, open data en apps gemeengoed worden, zouden we als overheid niet moeten achterblijven, maar het voortouw nemen. Het is essentieel om trends te verkennen zodat we ons daadwerkelijk kunnen voorbereiden op nieuwe communicatiemogelijkheden tussen overheid en burgers.

Innovatie en samenwerking
Sinds 2006 ben ik lid van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP), die actief streeft naar verbetering van overheidsdiensten door samen werking en innovatie. Sinds 2010 heb ik een functie in het bestuur van de VDP. Middels lezingen en publicaties deel ik mijn visie op, kennis van en enthousiasme over dienstverlening graag met geïnteresseerden, zowel binnen als buiten de overheid. Mijn drijfveer is het oprechte verlangen om mensen te inspireren tot een vernieuwde blik op dienstverlening die leidt tot een wezenlijke dialoog tussen degene die de dienst aanbiedt en degene die haar nodig heeft.