Jos Maessen
Jos Maessen

Directeur Dienstverlening, Gemeente Amsterdam

Bezoekadres:
Weesperstraat 113, Amsterdam

Postadres:
Postbus 2
1000 AA Amsterdam

020 - 255 2501
secr: Chitra Berriotte

Lid vanaf augustus 2009

Jos Maessen

Dienstverlening is een algemeen begrip. Ik gebruik dienstverlening vooral voor de relatie tussen burger en overheid op het gebied van informatie, producten en transacties. Zo gedefinieerd vind ik het een kerntaak van de overheid. Het bepaalt het beeld dat burgers en ondernemers hebben van de overheid. Het bepaalt het vertrouwen dat burgers en ondernemers hebben in de overheid. Het kan burgers en ondernemers vooruit helpen en in de problemen brengen. Daarmee is een heel goede dienstverlening ook een zorgplicht van de overheid.

Als persoon ben ik innovatief, vernieuwend, een leider die problemen wil helpen oplossen. Altijd op zoek naar doeltreffende manieren om zaken in een proces van continue verbeteren te brengen. Nieuwsgierig. Lezend om van anderen te leren. Kijkend naar hoe anderen dat doen. Luisterend naar de ervaringen van anderen. Debatterend om scherpte te krijgen in waar we de verbetering met elkaar kunnen vinden. En reflecterend op wat ik nu zelf beter had kunnen doen.

Als directeur dienstverlening van de gemeente Amsterdam heb ik gewerkt aan het opbouwen van een sales, marketing en customer service eenheid waar vanuit we de wensen van burgers en ondernemers zo goed mogelijk proberen te begrijpen en te vervullen. En zo helder mogelijk communiceren over de afwegingen van de overheid om iets wel of niet te doen. Inderdaad, naar analogie van het bedrijfsleven. Met gebruikmaking van de inzichten van Toyota over empowerment van medewerkers en effectief gedrag van het management. Waarom geen goed idee overnemen en vermaken naar je eigen organisatie als dat kan? Ik werk nog steeds elke dag aan het beter maken van de prestaties van de gemeente op dit gebied. Zie het filmpje hieronder over hoe we dat in essentie proberen te doen in Amsterdam.

Als lid van het bestuur van de VDP maak ik me hard voor de emancipatie van dienstverlening als een vak binnen de overheid. Zie voor een samenvatting daarvan het artikel dat in iBestuur.nl (10 maart 2016, de emancipatie van dienstverlening) is verschenen. En ik ben natuurlijk altijd voor jullie allemaal bereikbaar. Voor welke vraag dan ook.