Harry Slump
Harry Slump

KCC-Ontwikkelmanager

Postbus 905
2270 AX Voorburg
070 - 300 9304

Lid vanaf maart 2010

Harry Slump

Over mijzelf
Mijn naam is Harry Slump en ik ben sinds kort ontwikkelmanager van het KCC in Leidschendam-Voorburg. Daarvoor ben ik vanaf de fusie tussen Leidschendam en Voorburg in 2002 hoofd van het Servicecentrum geweest. Een Servicecentrum met daarin ondergebracht alle publiekscontacten variërend van telefoon en receptie tot het Zorgloket met informatie en advies en de Individuele voorzieningen  van de WMO. Verder natuurlijk ook alle Burgerzaken en een deel van het vergunningenproces.

Ontwikkeling in Leidschendam-Voorburg
Zoals gezegd ben ik per 1 januari 2010 ontwikkelmanager van het KCC in Leidschendam-Voorburg. We kiezen voor een ontwikkelingsgerichte aanpak naar 2015 en het KCC is leidend in de organisatieontwikkeling.

Als eerste wordt een dienstverleningsvisie vastgesteld gecombineerd met een nieuwe kadernota informatiebeleid. Aan de hand van deze visie wordt het KCC ontwikkeld in domeinen. In mijn opdracht zitten naast een verdere verbetering van de dienstverlening ook elementen van deregulering en een gemeentebreed veranderingsprogramma van houding en gedrag.