Dienstverlening in transitie, Almere, 29 september 2016

03-09-2016

Almere 29 september: kwartaalbijeenkomst op de 28e

Met uitzicht vanaf de 28e verdieping van het WTC in Almere zijn we gestart met presentaties van Paul van Vilsteren, strateeg Hillen Oost en burgemeester Franc Weerwind. Rode draad kort samengevat: verbeter en stroomlijn de samenwerking tussen gemeenten en haak in op de trend richting collectivisering, zodat we de dienstverlening samen op hoger niveau kunnen brengen. Daardoor ontstaat ruimte om de complexe vragen te behandelen en mensen die digitaal niet vaardig zijn.

Na de workshops zijn we afgereisd naar de Nobelhorst, waar ondernemer Dennis Schutte ons heeft bijgepraat over zijn ervaringen met de gemeente Almere: de wil is er om er iets van te maken, maar procedures zijn lang en wetten en regels belemmeren de voortgang. Betrokkenheid en communicatie zijn sleutelwoorden in de verbetering van de relatie tussen ondernemer en gemeente.

’s Middags hebben we een kijkje in de keuken gekregen ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling van Almere. Willen we bij de invoering van de Omgevingswet gesprekspartner zijn van onze collega’s in de ruimtelijke sector, dan zullen we dezelfde taal moeten spreken.

Gebiedsontwikkelaars Ivonne de Nood (Oosterwold) en Albert …. (Nobelhorst) en jurist van Franc van Stek hebben verteld, op welke wijze Almere de grenzen op zoekt: meedenken en meedoen in het voortraject levert geregeld spanning op met het bouwbesluit. Bestuurders en ambtenaren moeten hun werk opnieuw uitvinden. We hebben het vervolgens met eigen ogen kunnen aanschouwen: (bijna) alles kan in Almere. Nu is Almere natuurlijk een bijzondere gemeente met veel ruimte, Maar hoe ver kun je in je eigen gemeente gaan? Kunnen we wetten en regels verder oprekken, zodat kwalitatief goede plannen simpelweg en vlot gerealiseerd kunnen worden? Met het oog op de nieuwe Omgevingswet is er reden genoeg om de experimenten in Almere met grote belangstelling te volgen.

Programma kwartaalbijeenkomst Almere
Presentatie Dienstverleningsformules Hengelo
Presentatie gebiedsregisseur Oosterwold Ivonne de Nood
Presentatie klantreizen en serviceformules omgevingswet najaar 2016
Presentatie standaardisatie
Presentatie Omgevingswet