inGovernment

Dienstverlening nieuwe stijl vraagt om een andere overheid. Niet een overheid die alles zelf doet en zich beroept op vanzelfsprekend gezag. Wel een overheid die in gezond contact staat met burgers en bedrijven. Een overheid die werkt op basis van inclusiviteit, interactie en innovatie. inGovernment is een onafhankelijk vakblad over dienstverlening en de digitale overheid en wordt sinds december 2017 uitgegeven door de VDP. Naast verhalen over digitalisering, dienstverlening en samen organiseren, wordt aandacht besteed aan actuele thema’s zoals blockchain, regie op gegevens en social media. We bieden naast praktijkervaringen ook ruimte voor opinie en reacties. Wilt je (op eigen initiatief) een redactionele bijdrage leveren, stuur dan tevoren een korte samenvatting naar de hoofdredacteur: hoofdredacteur@thors.nl.


Documenten / Downloads