Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwsitems en ontwikkelingen? Volg onze LinkedIn pagina

Volg VDP op LinkedIn
04 oktober 2021

Netwerkcongres - Netwerk van Publieke Dienstverleners

Datum:

04 oktober 2021

Locatie:

Online

Het jaarlijkse netwerkcongres van het Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD) staat dit jaar in het teken van: ‘de uitvoering als (menselijk) gezicht van de overheid’. Met dit thema spelen zij als netwerk in op alle ontwikkelingen en ambities ten aanzien van een passende dienstverlening in onze uitvoering. Hier kun je het hele programma lezen.

Dat doen zij met:

 • bestuurdersgesprek op 4 oktober; 
 • webinars op 5 en 6 oktober; 
 • workshops op 12, 19 en 26 oktober.

Bestuurdersgesprek - 4 oktober

Het doel van deze bijeenkomst is om, samen met de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, te reflecteren op alle uitdagingen voor de uitvoering en om het netwerk daarbij optimaal te benutten. Het gesprek wordt geleid door Emine Özyenici, hoofddirecteur Bedrijfsvoering en CIO bij ministerie van JenV en uitgeroepen tot overheidsmanager van het jaar 2018. Meer info

Webinar 5  oktober - Passende, toekomstbestendige dienstverlening

Wat kunnen we leren van elkaar, buiten en binnen de overheid. Aan de hand van prikkelende stellingen en interactie met de mensen thuis gaan we op zoek naar de antwoorden voor de toekomst. Want hoe kunnen we burgers en bedrijven te allen tijde passende en toekomstbestendige dienstverlening bieden?
Er zijn drie sprekers: Kees Klink, directeur klant- en kwaliteitsmanagement bij PostNL,Gerrit Jan Olthoff, directeur van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) en Jorinde ter Mors, directeur Publieksdienstverlening bij de gemeente Utrecht en voorzitter van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten. Meer info

Webinar 6 oktober - Maatwerk voor alle burgers! Hoe bedoel je?

Als publieke dienstverleners willen we al onze klanten een oplossing bieden die hun tevreden stelt. Het liefst op het moment dat zij het willen. De menselijke maat moet de norm zijn in onze dienstverlening. Een mooi uitgangspunt. Maar wat betekent dit voor de medewerker die iedere dag het gesprek voert met de burger en het bedrijf, en gevangen zit in een net met regels en procedures. Vaak ook in een organisatie waar het beleid bepaald wordt door juristen, theoretische modellen en ICT-systemen. Wat doet dit met onze mensen aan het front? Hoe krijgen zij de regelruimte die ze nodig hebben?
De inleiding wordt verzorgd door Albert Jan Kruiter, publicist en mede-oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). Meer info

Workshops 12 oktober

 • Workshop 1 - Overheidsbrede maatwerkplaats, hoe kunnen we overheidsbreed van elkaar leren van maatwerkvragen?
 • Workshop 2 - Tevreden klanten én medewerkers bij de Sociale Verzekeringsbank 
 • Workshop 3 - Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

Workshops 19 oktober

 • Workshop 4 - Hulp voor nabestaanden door de BelastingTelefoon 
 • Workshop 5 - De menselijke overheid door de Belastingdienst 
 • Workshop 6 - De morele psychologie die je tegenkomt in het werken in de praktijk van onze uitvoering 

Workshops 26 oktober

 • Workshop 7 - Het KVK Coronaloket: vijf ingrediënten voor succesvolle dienstverlening in crisistijd 
 • Workshop 8 - Maatschappelijk Verantwoord Handhaven bij de RDW: aandacht voor de mens achter het kenteken 
 • Workshop 9 - Nieuwe manier van invulling opgelegde taak vanuit behoefte klant 

Aanmelden

Alle medewerkers van de aangesloten organisaties binnen het Netwerk van Publieke Dienstverleners zijn welkom om zich aan te melden voor de webinars en workshops.
Aanmelden? Ga dan naar de webinar en/of workshop van je interesse en meld je aan met je zakelijke e-mailadres. Daar vind je verdere instructies.

Delen