Functiemetamorfose

1 september 2017

Impact digitalisering op medewerkers – A&O-fonds:
De Impact van robotisering en digitalisering op functies van decentrale overheden: het AenO-fonds organiseert na de vakantie ronde tafels, die een routekaart opleveren op de vraag, hoe ambtenaren kunnen omgaan met de veranderopgave. De routekaart bevat integrale voorstellen voor concrete acties. Belangstelling? Schrijf je in via https://www.aeno.nl/functiemetamorfose.