Start online achtdelige MOOC Slim beleid: gedragskennis in de praktijk

19-10-2016

Overal om ons heen zijn de gevolgen zichtbaar van gedrag dat we liever anders willen zien. Kinderen die al op jonge leeftijd kampen met overgewicht of files die ontstaan door automobilisten die vaak van snelheid en rijbaan verwisselen. We proberen dit gedrag te sturen met beleid. Of dat beleid werkt, hangt af van de gekozen gedragsinterventies en de aansluiting bij de doelgroep.

Door gedragskennis mee te nemen in het dagelijks werk zijn publieke professionals niet alleen in staat om mensen te prikkelen en enthousiasmeren, ook stelt het hen in staat om te checken of zij beleid moeten herijken. Op deze manier kan het werk van de ambtenaar nog beter aansluiten op de praktijk. Aandacht voor gedrag en gedragsinterventies is daarom noodzaak geworden.

Maar welke ‘regels’ uit de gedragswetenschappen kunnen publieke professionals toepassen bij de uitvoering van hun beleid? Het antwoord hierop krijg je tijdens de online collegereeks Slim beleid: gedragskennis in de praktijk. Sprekers zijn onder andere Odette van de Riet (teamleader Behavioural Insight Team van het ministerie van IenM), Liza Luesink (senior adviseur gedragsverandering bij de Belastingdienst) en Eric van der Burg (wethouder Zorg, Sport, Ouderen, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken bij de gemeente Amsterdam). Met deze collegereeks willen initiatiefnemers Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Behavioural Insights Network NL en Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) het belang van gedragskennis in relatie tot beleid en uitvoering onderstrepen en vooral ook het gebruik ervan stimuleren.

Slim beleid: gedragskennis in de praktijk gaat 25 oktober aanstaande van start op OMOOC.nl en is bedoeld voor publieke professionals die bij het uitvoeren van hun werkzaamheden met één been in de maatschappij staan. De MOOC is dus geschikt voor uitvoerders, dienstverleners en handhavers. De doelgroep is daarmee verspreid over verschillende overheidslagen en organisaties. Geïnteresseerden kunnen zich nu alvast inschrijven via de website OMOOC.nl.

[bekijk direct de promotievideo]