Publicaties

Pamflet Dienstverlening 2025

08-08-2017

shutterstock_109602569Pamflet Dienstverlening 2025


Iedereen maakt deel uit van de frontoffice

03-01-2017

Schermafbeelding 2014-02-08 om 16.13.39Lees hier het opiniestuk dat geschreven is door Wim Blok


Exit artikel Annelice Kluin InGovernment

22-06-2016

shutterstock_109602569Lees hier het interview met Annelice Kluin in InGovernment: Exit Annelice


Betere en goedkopere dienstverlening

08-03-2016

Betere én goedkopere dienstverlening op basis van het gebruikersperspectief GBBO (in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) / November 2015 Het loont om tijd vrij te maken voor gebruikersonderzoek Het onderzoek toont aan dat het verstandig is – sterker: een voorwaarde – om bij het verbeteren van de dienstverlening het gebruikersperspectief centraal […]


Samen vernieuwen en verspreiden

23-06-2015

Op 17 juni jl. is het 11e bestuurderssymposium van de Doorbraakbeweging in Tilburg gehouden. Hiervoor is de reader ‘Samen vernieuwen en verspreiden’ gemaakt, vanuit de gedachte, dat “de (digitale) ontwikkelingen ons om de oren vliegen. De publieke sector kan de burger veel beter bedienen, effectiever beleid voeren en forse efficiency bereiken in de uitvoering als […]


Nu beschikbaar: Handreiking doorontwikkeling servicenormen

23-01-2015

Om de dienstverlening aan burgers en bedrijven op peil te houden en te verbeteren, hanteren gemeenten servicenormen. Dat zijn duidelijke, expliciete beloften over de kwaliteit van de dienstverlening. Door continue ontwikkelingen bij gemeenten, zoals de veranderingen in het sociaal domein en verdere digitalisering, moeten servicenormen regelmatig geactualiseerd worden. De Handreiking Doorontwikkeling Servicenormen biedt daarvoor handvatten. Voorbeeld servicenormen […]


Kansen pakken voor innoveren dienstverlening gemeenten

16-01-2015

Jurgen Bomas over Operatie NUP door: Marieke Vos, 9 januari 2015 Welke invloed had het inmiddels afgeronde programma Operatie N U P op de gemeentelijke dienstverlening? Jurgen Bomas, bestuurslid van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (V D P ): “We zijn wel ver gekomen, maar we zijn echt nog niet klaar. Er zijn nog grote verschillen […]


Overheidsbrede dienstverlening 2020

02-03-2014

Titelblad - Overheidsbrede Dienstverlening 2020Van organisaties naar organiseren - Vorig jaar is het proces ‘Dienstverlening 2020’ geïnitieerd door de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP). Hieraan is deelgenomen door de Manifestpartijen; de brancheorganisaties Divosa, NVVB, VNG en King; de Ministeries van BZK, EZ en Financiën; de Topkring Dienstverlening Gemeenten plus de vakorganisaties VIAG en IMG. Zes ambities voor 2020 Digitale zelfservice […]


Face to Face Dienstverlening

13-12-2013

VDP_Face_to_Face_DienstverleningGemeenten worden steeds meer voor complexe maatschappelijke vraagstukken gesteld. De ontwikkelingen roepen vragen op over de toekomst van Face to Face dienstverlening in gemeenten. De VDP-publicatie ‘Face to Face Dienstverlening’ biedt gemeenten een denkraam voor de toekomst. Gemeenten worden steeds meer voor complexe maatschappelijke vraagstukken gesteld. Vraagstukken die steeds minder exclusief het domein van de gemeente […]


Productiviteit Burgerzaken toegenomen

09-02-2012

Balie BurgerzakenDat concluderen onderzoekers van de TU Delft en de Universiteit Twente in het rapport “Benchmarking Burgerzaken – Een empirisch onderzoek naar de kostendoelmatigheid van burgerzaken”. Benchmark Burgerzaken is een studie naar de kostendoelmatigheid van de afdeling Burgerzaken van gemeenten. De landelijke productiviteitsontwikkeling van burgerzaken blijkt sterk te fluctueren en mee te bewegen met het aantal afgenomen producten. De gemiddelde doelmatigheidsscore in 2008 is 86,2%. Wel bestaan […]


1 2